* Em trồng mầm cây

Em tập trồng cây mầm ngày 9/10/1011 do Thầy Hiệu phó Nguyễn Văn Thái hướng dẫn


Sau 1 tuần chăm sóc

Các em Hs các khối lớp trình bày sản phẩm cây trồng


Khối lớp 1 trông mầm cải

Khối lớp 2

Khối lớp 3

Khối lớp 4

Khối lớp 5

Thu hoạch rau mầm
Hiển thị 0 mục
Trạng tháiChủ sở hữuTính năngThiết kế (URL)
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Trạng tháiChủ sở hữuTính năngThiết kế (URL)
Hiển thị 0 mục
Comments