* E-learning-Bài giảng online

Hướng dẫn sử dụng LectureMAKER

- LectureMAKER là phần mềm soạn thảo bài giảng điện tử đa phương tiện, sản phẩm của công ty Daulsoft Hàn Quốc (www.daulsoft.com). Với LectureMAKER, bất kỳ ai cũng có thể tạo được bài giảng đa phương tiện nhanh chóng và dễ dàng. Không chỉ có vậy, bạn còn có thể tận dụng lại các bài giảng đã có trên những định dạng khác như PowerPoint, PDF, Flash, HTML, Audio, Video… vào nội dung bài giảng của mình.

- Tương tự Slide Master trong PowerPoint, việc xây dựng Slide Master trước khi đưa nội dung vào sẽ giúp chúng ta  sắp xếp, tổ chức bài giảng hợp lý hơn.

- LectureMaker có sẵn các bộ công cụ soạn thảo trực quan cần thiết để tạo bài giảng điện tử như: soạn thảo công thức toán học, vẽ biểu đồ, vẽ đồ thị, tạo bảng, text box, và các ký tự đặc biệt; có thể chèn nhiều loại nội dung đa phương tiện vào bài giảng của mình như: hình ảnh, video, âm thanh, flash... Tải chương trình Key - Tải tòan bài viết.

Xem phần 1   Xem phần 2   Xem phần 3   Xem phần 4

XEM CHI TIẾT


Điện năng - Nghề Điện - Tải bài giảng
Địa chỉ tải toàn bàihttp://www.4shared.com/file/PH9oHKRc/duthielearning2010.html

Comments