Sat 2018/19


Nasz rok szkolny trwa od września do czerwca i podzielony jest na dwa semestry.

W roku szkolnym są 64 spotkania.

Zajęcia trwają 60 min.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach od 08:00 do 20:00.

Staramy się dopasować godziny zajęć do szkolnego planu lekcji uczniów.