Thông báo

Thông tin thí sinh TN THPT

đăng 07:51 20-05-2014 bởi Nam Truong Xuan   [ đã cập nhật 04:20 16-06-2014 ]

KẾ HOẠCH kiểm tra học kỳ II và hoàn thành hồ sơ năm học 2013- 2014

đăng 20:34 10-04-2014 bởi Nam Truong Xuan


KẾ HOẠCH

kiểm tra học kỳ II và hoàn thành hồ sơ

năm học 2013- 2014

 

Căn cứ công văn số 1733/SGDĐT-GDTX  ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với GDTX”;

Căn cứ công văn số 534/SGDĐT-GDTX  ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về việc “Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II và và báo cáo tổng kết năm học 2013 – 2014”;

Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tại đơn vị;

Ban Giám đốc trung tâm ban hành kế hoạch kiểm tra học kỳ II cho tất cả 19 lớp học chương trình trung học phổ thông (GDTX) như sau:

1.     Báo cáo danh sách học viên dự kiểm tra học kỳ II (GVCN):

-       GVCN báo cáo cho quản lý cơ sở số học viên đã nghỉ học, không tham gia kiểm tra học kỳ II dựa theo danh sách tổng kết học kỳ I.

-       Thời gian báo cáo:           khối 12: chậm nhất ngày 13/4/2014.

khối 10, 11: chậm nhất ngày 20/4/2014.

2.     Địa điểm và thời gian tổ chức kiểm tra:

a.     Địa điểm tổ chức kiểm tra:

Học viên học tại cơ sở nào, kiểm tra tại cơ sở đó. Riêng học viên khối 12 tại cơ sở 2 (THPT Tam Hiệp) về kiểm tra tại cơ sở 4 (tiểu học Võ Thị Sáu).

b.     Lịch kiểm tra:

-       Khối 12 (tại tất cả các cơ sở):

+        Kiểm tra theo lịch của Sở Giáo dục và Đào tạo vào hai ngày 19 và 20/4/2014.

Ngày

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ mở đề

Giờ bắt đầu làm bài

 

19.4.2014

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Địa lí

60 phút

10 giờ 00

10 giờ 15

Chiều

Hóa học

60 phút

13 giờ 30

13 giờ 45

Lịch sử

60 phút

15 giờ 15

15 giờ 30

 

20.4.2014

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Sinh học

60 phút

10 giờ 00

10 giờ 15

Chiều

Vật lí

60 phút

13 giờ 30

13 giờ 45

 

+        Với các môn Tiếng Anh, và GDCD khối 12 thầy/ cô tự cho kiểm tra theo tiết học vào tuần học liền trước của lịch kiểm tra trên đây.

+        Thầy/ cô giảng dạy khối 12 tới hội đồng kiểm tra nhận bài chấm và đáp án:

Ngày 19/4/2014: vào lúc 16 giờ 30 (Văn, Địa, Hóa, Sử).

Ngày 20/4/2014: vào lúc 14 giờ 45 (Toán, Sinh, Lý).

-       Khối 10, 11 tại cơ sở 1 và cơ sở 2:

+        Kiểm tra vào các buổi tối ngày 28, 29/4/, và 02, 05/5/2014.

+        Thầy/ cô  giáo bộ môn tới cơ sở nhận bài chấm sau mỗi buổi kiểm tra.

Ngày

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

Thứ hai

28/4/2014

Tối

Ngữ văn

90 phút

18 giờ 00

Vật lý

45 phút

Thứ ba

29/4/2014

Tối

Lịch sử

45 phút

Địa lý

45 phút

Tiếng Anh

45 phút

Thứ sáu

02/5/2014

Tối

Toán

90 phút

GDCD

45 phút

Thứ hai

05/5/2014

Tối

Hóa học

45 phút

Sinh học

45 phút

-       Lớp 10, 11 tại cơ sở 4:

+        Tối ngày 28, 29/4/2014 và 02/5/2014 các lớp 10T, 11T nghỉ học.

+        Kiểm tra tập trung vào ngày 03 và 04/5/2014.

Ngày

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

Thứ bảy

03/5/2014

Sáng

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 30

Vật lý

45 phút

Thứ bảy

03/5/2014

Chiều

Lịch sử

45 phút

13 giờ 30

Địa lý

45 phút

Tiếng Anh

45 phút

Chủ nhật

04/5/2014

Sáng

Toán

90 phút

7 giờ 30

GDCD

45 phút

Chủ nhật

04/5/2014

Chiều

Hóa học

45 phút

13 giờ 30

Sinh học

45 phút

3.     Nội dung và hình thức bài kiểm tra (đối với những thầy/ cô được phân công ra đề - khối 10, 11):

-       Nội dung: kiến thức bài kiểm tra phải cơ bản, đúng chuẩn kiến thức-kỹ năng, học viên đã được học, phù hợp với đối tượng, chương trình giáo dục thường xuyên và có ít nhất 80% kiến thức hoàn toàn trong đề cương ôn tập.

-       Hình thức: 50% trắc nghiệm và 50% tự luận với các môn Lý, Hóa, Sinh.

                                     Tự luận với các môn còn lại.

-       Thời gian làm bài: Văn, Toán 90 phút, các môn còn lại 45 phút.

4.     Việc nhập điểm bộ môn:

Sử dụng lại bảng điểm đã thực hiện ở học kỳ I, nhập điểm học kỳ II và gửi điểm về hộp thư namtrxu@gmail.com (Nếu không có hoặc đã bị thất lạc, có thể tải mới về theo các bước dưới đây và chỉ cần nhập điểm của học kỳ II). Riêng bảng điểm của các lớp 10T, 10B1, 10B2 thầy/ cô phải tải lại vì đây là các lớp đã được gộp lại.

-       Tải mẫu “Diem_Tenlop_Mon.xls” tại website gdtxbienhoa.tk  hoặc https://sites.google.com/site/ttgdtxbienhoa/ trong mục “Các biểu mẫu\Bảng điểm bộ môn” (tải đúng lớp để có danh sách đúng).

-       Đặt lại tên tập tin. VD: Diem_10A1_Toan.xls

-       Nhập điểm vào mẫu:

+       Nhập đúng số cột điểm quy định của môn học cho tất cả các học viên trong lớp, kể cả điểm 0 (xem lại “QUY DINH SU DUNG SO DIEM CA NHAN.pdf”, mục “Văn bản\trung tâm” trên website trung tâm). Nhập đầy đủ điểm của tất cả các học viên có tên trong danh sách. Nếu học viên không dự kiểm tra học kỳ thì cho điểm 0.

+       Nhập điểm vào đúng tên học viên (thứ tự trong bảng này có thể khác so với bảng điểm bộ môn của thầy/ cô).

+       Điểm kiểm tra theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10. Điểm kiểm tra là một số nguyên. Điểm kiểm tra học kỳ có thể là số thập phân, phần thập phân được giữ lại một chữ số, là số 0 hoặc số 5.

-       Thời gian gửi bảng điểm bộ môn về trung tâm:

+       Khối 12 (tất cả các cơ sở): chậm nhất ngày 23/4/2014.

+       Khối 10, 11 (tất cả các cơ sở): chậm nhất ngày 07/5/2014.

-       Gửi tới địa chỉ e-mail: namtrxu@gmail.com

-       Thời gian nhận bảng điểm và vào sổ ghi tên ghi điểm, học bạ:

+       Khối 12: tối 28, 29/4/2014 tại cơ sở 1+2 và ngày 26, 27/4/2014 tại cơ sở 4.

+       Khối 10, 11: tối 08, 09/5/2014 tại cơ sở 1+2 và ngày 10, 11/5/2014 tại cơ sở 4.

-       Nộp bài kiểm tra học kỳ để lưu trữ chậm nhất vào ngày ghi điểm học bạ.

            Lưu ý: Thầy/ cô bộ môn không được bẻ khóa tập tin, không được xóa, sửa hoặc đổi thứ tự tên của học viên trong bảng điểm bộ môn. Thầy cô chỉ được nhập điểm theo đúng tên của học viên đã có sẵn (thứ tự đã thống nhất) để việc kết nối điểm của tất cả các môn trong một lớp được chính xác. Nếu muốn thêm tên của một học viên mới, gõ tên học viên đó vào cuối danh sách.

5.     Công tác chủ nhiệm:

-       Chịu trách nhiệm thông báo chính xác cho tất cả các học viên trong lớp chủ nhiệm lịch kiểm tra, lịch nghỉ ôn tập và các phần việc liên quan ở mục này.

-       Bổ sung đầy đủ các mục trong học bạ thuộc phần việc của GVCN năm học hiện tại và sắp xếp theo thứ tự ABC.

-       Tải Quy chế 02/2007/QĐ-BGDĐT  tại website của trung tâm GDTX TP Biên Hòa, mục “Văn bản\Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

-       Chốt sổ kiểm diện học kỳ II đến hết ngày kiểm tra học kỳ.

-       Kiểm tra e-mail và tải tập tin “Bang_diem_lop….” (sẽ có tin nhắn điện thoại).

-       Mở tập tin, cập nhật chính xác ngày nghỉ của học viên vào đủ các tháng 01, 02, 03, 04 tại mục “Ngày nghỉ”, nhập hạnh kiểm tại mục “Tổng hợp HKII”, “Tổng hợp cả năm” (tại ô nhập hạnh kiểm bấm vào nút ‚ và chọn loại hạnh kiểm thích hợp). Những học viên từ 25 tuổi trở lên không xếp hạnh kiểm và đã có chữ “Kx” ở cột hạnh kiểm thầy/ cô không nên xóa.

-       Thực hiện việc xếp loại hạnh kiểm học viên theo Quy chế 02 (Lưu ý: học viên có học lực yếu hoặc kém, hạnh kiểm tối đa chỉ là Khá. Khi xếp hạnh kiểm phải lưu ý về ý thức học tập, tác phong, nghỉ học không phép, …).

-       Lưu tập tin và gửi gấp về địa chỉ e-mail trên đây bằng cách đính kèm.

-       Hoàn thành các loại hồ sơ để Ban Giám đốc ký duyệt ngay sau khi giáo viên bộ môn đã hoàn thành việc ghi điểm và ký tên.

-       GVCN lớp 12 phổ biến quy chế thi TN THPT năm 2014 cho lớp mình phụ trách vào tiết sinh hoạt tuần 30, riêng cơ sở 4 vào tuần 29.

-       Nhập, kiểm tra thông tin thí sinh dự thi TN THPT: Tất cả GVCN lớp 12 tập trung tại cơ sở 1 sáng ngày 05/5/2014 để thực hiện. Quản lý các cơ sở mang học bạ 12 về CS1 trước thời gian trên đây.

-       GVCN các lớp 10, 11 thông báo cho học viên tập trung về phòng học của lớp vào lúc 18 giờ 30 ngày 14/5/2014 để thực hiện các nội dung sau:

+       Phát phiếu báo điểm cho học viên.

+       Nhắc nhở học viên tới đăng ký nhập học vào đầu tháng 8/2014 (khối 10, 11).

+       Thông báo cho các học viên thi lại tập trung về cơ sở 1 (75A, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng) vào ngày 25/5/2014 để dự thi lại. Khi dự thi phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có hình để giám thị kiểm tra. Nếu học viên không đến đúng thời gian thì xem như bỏ thi và bị xét ở lại lớp.

Lịch thi:           Buổi sáng: Toán, Lý, Hóa, Sinh (bắt đầu từ 7 giờ 30 phút)

Buổi chiều: Văn, Sử, Địa, GDCD, Anh (bắt đầu từ 13 giờ 30 phút)

+       Nội dung đề cương thi lại theo đề cương ôn tập kiểm tra học kỳ II.

+       Tổng kết năm học vào lúc 08 giờ 00 ngày 15/5/2014 tại trung tâm GDTX TP Biên Hòa. Lãnh đạo trung tâm mời tất cả các giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp, các học viên đã đạt giải HVG cấp tỉnh (kể cả giải Khuyến khích), học viên Giỏi, học viên Tiên tiến của năm học 2013-2014 tới dự lễ (khối 10, 11, 12).

Vì phải gấp rút hoàn thành hồ sơ dự thi TN THPT, hoàn thành các loại báo cáo, …. đề nghị quý thầy cô thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian kế hoạch trên đây.

 

                                                                                                    KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                                                  Trương Xuân Nam

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mầm non khóa 02 năm 2014

đăng 08:03 30-03-2014 bởi Nam Truong Xuan

1. Đối tượng chiêu sinh:

Mọi đối tượng có nhu cầu nâng cao nghiệp vụ sư phạm mầm non (bảo mẫu).

2. Kế hoạch đào tạo:

Học tập trung tại trung tâm trong thời gian 04 tháng vào các buổi sáng thứ bảy và sáng chủ nhật.

3. Kinh phí đào tạo: Học viên tự túc kinh phí.

Học phí toàn khóa: 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm ngàn đồng)

Chia làm 2 đợt:         Đợt 1:    500.000đ (Nộp khi đăng ký học)

                                                Đợt 2: 3.000.000đ (Nộp khi nhập học)

4. Kế hoạch thời gian mở lớp:

- Thời gian thu hồ sơ: từ ngày 15/3/2014 đến ngày 04/4/2014

- Ngày khai giảng: 05/4/2014

5. Hồ sơ tuyển sinh gồm có:

- Đơn đăng ký học (theo mẫu)

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THCS, THPT hoặc BT THPT (nếu có).

- Bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc CMND.

- Bốn tấm hình thẻ 3x4 cm.

 

Hồ sơ phát hành và nộp tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

Địa chỉ: 75A - đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 061. 3822538 hoặc 0904531416 (gặp cô Huệ)./.

thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý các trường mầm non ngoài công lập khóa 07 năm 2014

đăng 08:02 30-03-2014 bởi Nam Truong Xuan

1. Đối tượng chiêu sinh:

Cán bộ phụ trách các trường mầm non dân lập, tư thục, nhóm trẻ gia đình hoặc các cá nhân có nhu cầu nâng cao nghiệp vụ.

2. Kế hoạch đào tạo:

Học tập trung tại trung tâm vào các buổi sáng thứ bảy và sáng chủ nhật.

3. Kinh phí đào tạo: Học viên tự túc kinh phí.

Học phí toàn khóa: 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

nộp 2 đợt:      Đợt 1: 2.000.000đ (Nộp lúc nhập học)

                                    Đợt 2: 1.500.000đ (Nộp vào giữa khóa học)

4. Kế hoạch thời gian mở lớp:

- Thời gian thu hồ sơ: từ ngày 15/3/2014 đến ngày 04/4/2014

- Ngày khai giảng: 05/4/2014

5. Hồ sơ tuyển sinh gồm có:

- Đơn xin nhập học (theo mẫu)

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc BT THPT.

- Bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc CMND.

- Bốn tấm hình thẻ 3x4 cm.

Hồ sơ phát hành và nộp tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

6. Lệ phí tuyển sinh: 500.000 đồng/học viên.

Bao gồm: Lệ phí xét tuyển hồ sơ và nhập học

Nộp lệ phí cùng lúc nộp hồ sơ tuyển sinh. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

Địa chỉ: 75A - đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 061. 3822538 hoặc 0904531416 (gặp cô Huệ)./.

Lớp trung cấp sư phạm mầm non hệ tại chức khóa 2014-2016

đăng 07:59 30-03-2014 bởi Nam Truong Xuan

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp trung cấp sư phạm mầm non hệ tại chức khóa 2014-2016 (Lớp TCSPMN 27)

 

Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa liên kết với trường Đại học Đồng Nai thông báo tuyển sinh lớp trung cấp chuyên ngành sư phạm mầm non đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học.

1. Đối tượng tuyển sinh:

Học viên tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.

2. Kế hoạch đào tạo:

Học tại Trung tâm GDTX TP Biên Hòa vào các buổi sáng thứ bảy, sáng chủ nhật trong năm học và học các buổi sáng từ sáng thứ hai đến sáng thứ bảy trong 2 tháng hè.

3. Kinh phí đào tạo: Học viên tự túc kinh phí.

Học phí toàn khóa: 9.500.000 đồng (Chín triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) nộp hai đợt vào đầu và giữa khóa học.

4. Kế hoạch tuyển sinh: (Kết hợp xét tuyển và kiểm tra năng khiếu)

- Kiểm tra năng khiếu sư phạm (Bao gồm: đọc diễn cảm, kể chuyện và hát nhạc).

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Từ ngày 25/3/2014 đến 25/4/2014: Phát hành và thu hồ sơ tại Trung tâm GDTX thành phố Biên Hòa (Vào các buổi sáng và tối trong tuần ).

+ Dự kiến ngày kiểm tra và xét tuyển: Tháng 5/2014 (sẽ có thông báo chính thức sau).

5. Hồ sơ tuyển sinh gồm có:

- Đơn đăng ký xét tuyển.

- Sơ yếu lý lịch (Có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý).

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc BT THPT.

- Bản sao công chứng học bạ THPT.

- Bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc CMND.

- Hai phong bì ghi địa chỉ và dán tem theo quy định.

- Bốn tấm hình thẻ 3x4 cm.

Hồ sơ phát hành và nộp tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

6. Lệ phí tuyển sinh: 700.000 đồng/học viên (Bảy trăm ngàn đồng chẵn)

Bao gồm: Lệ phí xét tuyển và lệ phí thi năng khiếu.

Nộp lệ phí cùng lúc nộp hồ sơ tuyển sinh. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

Địa chỉ: 75A - đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 061. 3822538 hoặc 0904.53.14.16 (gặp cô Huệ).

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I VÀ LỊCH HOÀN THÀNH HỒ SƠ

đăng 18:00 28-11-2013 bởi Nam Truong Xuan

       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI                                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRUNG TÂM GDTX TP BIÊN HÒA                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Số: 131/KH-TTGDTX                                                                        Biên Hòa, ngày 29 tháng 11 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra và hoàn thành hồ sơ học kỳ I

Năm học 2013- 2014

 

Căn cứ công văn số 1733/SGDĐT-GDTX  ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với GDTX”;

Căn cứ công văn số 2611/SGDĐT-GDTX  ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về việc “Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2013-2014”;

Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tại đơn vị;

Ban Giám đốc trung tâm ban hành kế hoạch kiểm tra học kỳ I cho tất cả 21 lớp học chương trình trung học phổ thông (GDTX) như sau:

1.    Đăng ký tham dự kiểm tra học kỳ I (GVCN):

-         Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) rà soát lại danh sách lớp, nắm chắc danh sách học viên tham gia kiểm tra học kỳ I.

-         Bổ sung đầy đủ thông tin của các học viên (kể cả những học viên mới vào, ghi ở cuối danh sách), gạch bằng bút mực đỏ những học viên đã nghỉ học, không tham gia kiểm tra học kỳ I, chốt số liệu ở phần Tổng hợp (gạch số cũ, ghi số mới bằng bút mực đỏ và chỉ cần ghi tổng số học viên) và ký tên xác nhận tính chính xác của bản lý lịch (bản A3 đã giao cho GVCN để kiểm tra thông tin học sinh).

-         Gửi bản lý lịch học viên trên cho quản lý cơ sở chậm nhất ngày 08/12/2013 và xem đây là danh sách đăng ký dự kiểm tra học kỳ I chính thức của lớp với trung tâm.

2.    Địa điểm và thời gian tổ chức kiểm tra:

a.     Địa điểm tổ chức kiểm tra:

Học viên học tại cơ sở nào, kiểm tra tại cơ sở đó. Riêng học viên khối 12 tại cơ sở 2 (THPT Tam Hiệp) về kiểm tra tại cơ sở 4 (trường Tiểu học Võ Thị Sáu).

b.    Lịch kiểm tra:

-       Khối 12:

Ngày

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ tập trung thí sinh

Thứ bảy

14-12-2013

Sáng

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 00

Địa lí

60 phút

Chiều

Hóa học

60 phút

13 giờ 15

Lịch sử

60 phút


 

Chủ nhật

15-12-2013

Sáng

Toán

120 phút

07 giờ 00

Sinh học

60 phút

Chiều

Vật lí

60 phút

13 giờ 15

Lưu ý: Lớp 10, 11 ban ngày tại CS4 nghỉ học để ôn tập.

-       Khối 10, 11 tại cơ sở 1 và 2 :

Ngày

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

Thứ hai

16-12-2013

Tối

Ngữ văn

90 phút

18 giờ 00

Sinh học

45 phút

Thứ ba

17-12-2013

Tối

Vật lí

45 phút

Lịch sử

45 phút

Tiếng Anh

45 phút

Thứ năm

19-12-2013

Tối

Toán

90 phút

Địa lí

45 phút

Thứ sáu

20-12-2013

Tối

Hóa học

45 phút

GDCD

45 phút

Lưu ý: Lớp 10, 11 ban đêm tại CS4 nghỉ học để ôn tập.

-       Khối 10, 11 tại cơ sở 4:

Ngày

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

Thứ bảy

21-12-2013

 

Sáng

Ngữ văn

90 phút

07 giờ 30

Sinh học

45 phút

Chiều

Vật lí

45 phút

13 giờ 30

Lịch sử

45 phút

Tiếng Anh

45 phút

Chủ nhật

22-12-2013

Sáng

Toán

90 phút

07 giờ 30

Địa lí

45 phút

Chiều

Hóa học

45 phút

13 giờ 30

GDCD

45 phút

Với môn GDCD 12, giáo viên bộ môn (GVBM) tự cho kiểm tra theo tiết học từ ngày 7/12/3013 đến ngày 13/12/2013.

-       GVBM  tới cơ sở nhận bài chấm sau mỗi buổi kiểm tra. Riêng khối 12 nhận bài chấm và đáp án vào cuối buổi thi chiều của hai ngày thi trên đây (thầy/ cô dạy khối 12 cơ sở 2 về cơ sở 4 để nhận).

c.     Lịch dạy, học sau kiểm tra:

-       Sau khi kiểm tra học kỳ I, các lớp 12 đi học lại bình thường để hoàn thành chương trình học kỳ I.

-       Tất cả các lớp THPT (GDTX) học tại 3 cơ sở nghỉ cuối học I kỳ từ 23/12 đến 29/12/2013. Riêng các lớp ban ngày tại cơ sở 4 ngày 28 và 29/12/2013 vẫn học bình thường (học bù trước Tết Nguyên đán).

3.     Đề kiểm tra (đối với những GVBM được phân công ra đề - khối 10, 11):

-       Nội dung: kiến thức bài kiểm tra phải cơ bản, đúng chuẩn kiến thức-kỹ năng, học viên đã được học, phù hợp với đối tượng, chương trình giáo dục thường xuyên và có ít nhất 80% kiến thức hoàn toàn trong đề cương ôn tập (kiến thức từ tuần 1 đến tuần 14).

-       Hình thức: 50% trắc nghiệm và 50% tự luận với các môn Lý, Hóa, Sinh, Anh.

                              100% tự luận với các môn còn lại.

-       Thời gian làm bài: Văn, Toán 90 phút, các môn còn lại 45 phút.

-       Hạn chót nộp đề kiểm tra (e-mail thầy Nam hoặc thầy Anh): ngày 10/12/2013.

4.    Việc nhập điểm bộ môn:

-       Tải mẫu “Diem_Tenlop_Mon.xls” tại website www.gdtxbienhoa.tk  hoặc https://sites.google.com/site/ttgdtxbienhoa/ trong mục “Các biểu mẫu\Bảng điểm bộ môn” (tải đúng lớp để có danh sách đúng).

-       Đặt lại tên tập tin. VD: Diem_10A1_Toan.xls

-       Nhập điểm vào mẫu:

+       Nhập đúng số cột điểm quy định của môn học cho tất cả các học viên trong danh sách, kể cả điểm 0, kể cả học viên không tham gia kiểm tra học kỳ. (xem lại số cột điểm quy định trong tập tin “QUY DINH SU DUNG SO DIEM CA NHAN.pdf”, mục “Văn bản\trung tâm” trên website trung tâm).

+       Nhập điểm vào đúng tên học viên (thứ tự trong bảng này có thể khác so với bảng điểm bộ môn của thầy/ cô).

+       Điểm kiểm tra từ hệ số 2 trở xuống theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10 và là số nguyên. Điểm kiểm tra học kỳ có thể là số thập phân, phần thập phân là số 0 hoặc số 5 (2.0   2.5  3.0  3.5   …).

-       Thời gian gửi bảng điểm bộ môn về trung tâm:

+       Khối 12 (tất cả các cơ sở): chậm nhất ngày 19/12/2013

+       Khối 10, 11 (tất cả các cơ sở): chậm nhất ngày 26/12/2013

-       Gửi tới địa chỉ e-mail:   namtrxu@gmail.com (thầy Nam)

-       Thời gian nhận lại bảng điểm, vào sổ điểm lớp, học bạ và ký xác nhận bảng điểm (tại các cơ sở): từ 30/12/2013 đến 05/01/2014.

-       Nộp lại bài kiểm tra tại cơ sở để lưu trữ trước 05/01/2014.

          Lưu ý: GVBM không được bẻ khóa tập tin, không được xóa, chỉnh sửa hoặc đổi thứ tự tên của học viên trong bảng điểm bộ môn. Thầy/ cô chỉ được nhập điểm theo đúng tên của học viên đã có sẵn (thứ tự đã thống nhất) để việc kết nối điểm của tất cả các môn trong một lớp được chính xác. Nếu muốn thêm tên, gõ tên học viên đó vào cuối danh sách.

5.    Công tác chủ nhiệm:

-       GVCN Chịu trách nhiệm thông báo chính xác cho tất cả các học viên trong lớp chủ nhiệm lịch kiểm tra trên đây.

-       Ghi các thông tin trong học bạ ở trang mới tiếp theo (nếu học bạ mới thì ghi cả trang 1) và sắp xếp theo thứ tự ABC và lồng vào nhau tại trang lớp hiện tại.

-       Tải Quy chế 02/2007/QĐ-BGDĐT  tại website của trung tâm GDTX TP Biên Hòa, mục “Văn bản\Bộ Giáo dục và Đào tạo” để tìm hiểu về quy định xếp loại hạnh kiểm của học viên.

-       Chốt sổ kiểm diện đến hết học kỳ I.

-       Tải tập tin “Bang_diem_lop….” (kiểm tra e-mail cá nhân) về máy sau hạn chót gửi điểm bộ môn về trung tâm 1 hoặc 2 ngày.

-       Mở tập tin, cập nhật chính xác ngày nghỉ của học viên vào đủ các tháng 9, 10, 11, 12 tại mục “Ngày nghỉ”, nhập hạnh kiểm tại mục “Tổng hợp HKI”\ tại cột hạnh kiểm bấm vào nút ‚ và chọn loại hạnh kiểm thích hợp. Những học viên từ 25 tuổi trở lên (không xếp hạnh kiểm) đã có 2 ký tự “Kx (không xếp)” ở cột hạnh kiểm (nếu có năm sinh), thầy/ cô không nên xóa.

-       Thực hiện việc xếp loại hạnh kiểm học viên theo Quy chế 02 (Lưu ý: học viên có học lực yếu hoặc kém, hạnh kiểm tối đa chỉ là Khá. Khi xếp hạnh kiểm phải lưu ý về ý thức học tập, tác phong, nghỉ học không phép …).

-       Lưu tập tin và gửi về địa chỉ e-mail trên đây bằng cách đính kèm, hạn chót ngày 22/12/2013 đối với khối 12 và 29/12/2013 đối với khối 10, 11.

          Nếu trong quá trình thực hiện thầy/ cô gặp khó khăn trong việc gửi, nhận tập tin qua e-mail và trang web hoặc không có mạng internet tại nhà… gặp trực tiếp quản lý cơ sở hoặc các thầy/ cô giáo cơ hữu của trung tâm để được hướng dẫn hoặc nhờ chép, gửi qua USB.

Đề nghị quý thầy/ cô thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian kế hoạch trên đây.

 

                                                                               KT. GIÁM ĐỐC

                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                             Trương Xuân Nam

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP 10, 11, 12 NĂM HỌC 2013-2014

đăng 02:50 04-08-2013 bởi Nam Truong Xuan

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA


THÔNG BÁO

CHIÊU SINH CÁC LỚP 10, 11, 12 NĂM HỌC 2013-2014

 

1.      Đối tượng chiêu sinh: Mọi đối tượng có nhu cầu học lớp 10, 11, 12 bổ túc văn hóa. Không hạn chế độ tuổi và hộ khẩu.

     2.      Thời gian chiêu sinh: Phát hành và nhận hồ sơ từ ngày 05/8 đến 25/8/2013

     3.      Địa điểm và thời gian đăng ký: Học viên có thể đến đăng ký tại một trong ba địa điểm sau:

a) Tại Trung tâm GDTX TP Biên Hòa: trong các buổi sáng từ 05/8 đến 24/8/2013

b) Tại trường THPT Tam Hiệp: trong các buổi tối thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu từ 05/8 đến 23/8/2013

c) Tại trường Tiểu học Võ Thị Sáu: trong các buổi tối thứ ba, tối thứ năm và sáng thứ bảy, sáng chủ nhật từ 06/8 đến 25/8/2013.

4.      Địa điểm học và buổi học:

a) Cơ sở 1: Trung tâm GDTX TP Biên Hòa, Số 75A Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng.

- Buổi sáng: thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu. Chiêu sinh các lớp 10 và 11 (Không chiêu sinh lớp 12).

Nhập học lúc 07g00 ngày 26/8/2013.

- Buổi tối: thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu. Chiêu sinh các lớp 10, 11 và 12.

Nhập học lúc 18g00 ngày 26/8/2013.

b) Cơ sở 2: Trường THPT Tam Hiệp, phường Tam Hiệp.

- Buổi tối: thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu. Chiêu sinh các lớp 10, 11 và 12

Nhập học lúc 18g00 ngày 26/8/2013.

c) Cơ sở 4: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Tân Biên.

- Buổi tối: thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu. Chiêu sinh các lớp 10 và 11 (Không chiêu sinh lớp 12).

Nhập học lúc 18g00 ngày 26/8/2013.

- Ban ngày: cả ngày thứ bảy và chủ nhật.

Nhập học lúc 07g00 ngày 31/8/2013.    

5.      Hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký học (mẫu)

- Bản chứng thực Bằng tốt nghiệp THCS (Nếu đã có)

- hoặc Bản chứng thực Giấy Chứng nhận tốt nghiệp THCS.

- Học bạ bản chính (Học bạ lớp 10 khi đăng ký học lớp 11; Học bạ 10 và 11 khi đăng ký học lớp 12)

- Bản chứng thực giấy Khai sinh

- Bản chứng thực CMND (nếu đã có)                                                             

- 4 ảnh thẻ 3x4 (mặc áo sơ mi trắng)                     

Chú ý: Đối với học viên cũ chỉ cần nộp

- Đơn đăng ký học (theo mẫu)

- 4 ảnh thẻ 3x4 (mặc áo sơ mi trắng)                     

- Bổ sung các loại giấy tờ nếu các năm học trước còn thiếu. 

6. Học phí:                                                   

- Học phí tạm thu theo quy định của năm học cũ là 200.000 đồng/học viên/học kỳ I (4 tháng)

- Miễn học phí cho các học viên: có độ tuổi từ 21 tuổi trở xuống (có năm sinh từ 1992 đến 1998), học lớp 11, 12 buổi tối tại cơ sở 2, cơ sở 4 và có hộ khẩu tại thành phố Biên Hòa. Các học viên thuộc diện này thì hồ sơ nộp thêm bản chứng thực hộ khẩu.

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

Số 75A-Hà Huy Giáp (QL1 cũ)-Phường Quyết Thắng-TP Biên Hòa-Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 061.3822538 – Website: gdtxbienhoa.tk
Kết quả tốt nghiệp THPT năm 2013

đăng 00:41 17-06-2013 bởi Nam Truong Xuan   [ đã cập nhật 07:54 28-06-2013 ]

Kết quả tốt nghiệp THPT năm 2013 (sau phúc khảo) - Xem tại đây

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý các trường mầm non ngoài công lập khóa 6 năm 2013

đăng 18:06 03-04-2013 bởi Nam Truong Xuan

Căn cứ công văn số 203/CV-ĐHĐN của trường Đại học Đồng Nai ngày 14 tháng 3 năm 2013 về việc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường mầm non ngoài công lập năm 2013; Trung tâm giáo dục thường xuyên TP Biên Hòa thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý các trường mầm non ngoài công lập khóa 6 đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học đặt tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

1. Đối tượng chiêu sinh:

Cán bộ phụ trách các trường mầm non dân lập, tư thục, nhóm trẻ gia đình hoặc các cá nhân có nhu cầu nâng cao nghiệp vụ.

2. Kế hoạch đào tạo:

Học tập trung tại trung tâm vào các buổi sáng thứ bảy và sáng chủ nhật.

3. Kinh phí đào tạo: Học viên tự túc kinh phí.

Học phí toàn khóa: 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

nộp 2 đợt:      Đợt 1: 2.000.000đ (Nộp lúc nhập học)

                                    Đợt 2: 1.500.000đ (Nộp vào giữa khóa học)

4. Kế hoạch thời gian mở lớp:

- Thời gian thu hồ sơ: từ ngày 14/3/2013 đến 30/4/2013

- Dự kiến khai giảng: Vào tháng 5/2013 (sẽ có thông báo chính thức sau)

5. Hồ sơ tuyển sinh gồm có:

- Đơn xin nhập học (theo mẫu)

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc BT THPT.

- Bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc CMND.

- Bốn tấm hình thẻ 3x4 cm.

Hồ sơ phát hành và nộp tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

6. Lệ phí tuyển sinh: 500.000 đồng/học viên.

Bao gồm: Lệ phí xét tuyển hồ sơ và nhập học

Nộp lệ phí cùng lúc nộp hồ sơ tuyển sinh. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

Địa chỉ: 75A - đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 061. 3822538 hoặc 0904.53.14.16 (gặp cô Huệ)


THÔNG BÁO TUYỂN SINH Lớp trung cấp sư phạm mầm non hệ tại chức khóa 2013-2015

đăng 20:46 19-12-2012 bởi Nam Truong Xuan

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM GDTX TP BIÊN HÒA

 

Số:      /TB-TTGDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Biên Hòa, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp trung cấp sư phạm mầm non hệ tại chức khóa 2013-2015 (Lớp TCSPMN 26)

 

Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa liên kết với trường Đại học Đồng Nai thông báo tuyển sinh lớp trung cấp chuyên ngành sư phạm mầm non đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học.

1. Đối tượng tuyển sinh:

Học viên tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.

2. Kế hoạch đào tạo:

Học tại Trung tâm GDTX TP Biên Hòa vào các buổi sáng thứ bảy, sáng chủ nhật trong năm học và học các buổi sáng từ sáng thứ hai đến sáng thứ bảy trong hè.

3. Kinh phí đào tạo: Học viên tự túc kinh phí.

Học phí toàn khóa: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) nộp hai đợt vào đầu và giữa khóa học.

4. Kế hoạch tuyển sinh: (Kết hợp xét tuyển và kiểm tra năng khiếu)

- Kiểm tra năng khiếu sư phạm (Bao gồm: đọc diễn cảm, kể chuyện và hát nhạc).

- Kế hoạch thời gian:

+ Từ ngày 20/12/2012 đến 20/03/2013: Phát hành và thu hồ sơ tại Trung tâm GDTX thành phố Biên Hòa (Vào các buổi sáng và tối trong tuần )

+ Dự kiến ngày kiểm tra và xét tuyển: Tháng 3/2013

5. Hồ sơ tuyển sinh gồm có:

- Đơn đăng ký xét tuyển.

- Sơ yếu lý lịch (Có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý).

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc BT THPT.

- Bản sao công chứng học bạ THPT.

- Bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc CMND.

- Hai phong bì ghi địa chỉ và dán tem theo quy định.

- Bốn tấm hình thẻ 3x4 cm.

Hồ sơ phát hành và nộp tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

6. Lệ phí tuyển sinh: 500.000 đồng/học viên.

Bao gồm: Lệ phí xét tuyển và lệ phí thi năng khiếu.

Nộp lệ phí cùng lúc nộp hồ sơ tuyển sinh. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

Địa chỉ: 75A - đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 061. 3822538 hoặc 0904.53.14.16 (gặp cô Huệ)

 

Nơi nhận:                                                               GIÁM ĐỐC

- Phòng GDĐT TP Biên Hòa;

- UBND các phường, xã;

- BLĐ các trường MN, nhóm trẻ;

- Lưu: VT.                                                                                           

                                                                                                 Nguyễn Hữu Trí

1-10 of 15