Thông báo


Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ Giáo dục Kỹ năng sống cho giáo viên:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0dGdkdHhiaWVuaG9hfGd4OjQzN2VkMzJmMmU2OWI5Mjg


Thông báo chiêu sinh lớp Kế toán thực hành thực tế của Kế toán Hà Nội:

http://www.ketoanhanoi.vn/khoa-hoc-vien-da-hoc-qua-ke-toan.html


Thông báo chiêu sinh các lớp THPT (lớp 10, 11, 12):
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0dGdkdHhiaWVuaG9hfGd4OjFmYTc4MDMzZjMxNzcyZA


Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp sư phạm mầm non Khóa 28:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0dGdkdHhiaWVuaG9hfGd4OjRhM2E3MDZiYzhhZDUwY2I

Comments