Thông báo

- Học viên Cơ sở 4 tập trung tại phòng học để nhận Phiếu báo điểm lúc 7 giờ 30 ngày 17/5/2015.
- Các học viên đạt giải học viên giỏi cáp tỉnh (kể cả khuyến khích), học viên giỏi, 3 học viên tiên tiến được GVCN chọn tập trung tại trung tâm lúc 8 giờ ngày 23/5/2015 để dự Lễ tổng kết và nhận thưởng.
- Các học viên phải thi lại (HV có học lực yếu) tập trung tại trung tâm để thi lại vào ngày 30/5/2015 (Sáng: Toán, Lý, Hóa, Sinh; Chiều: Văn, Sử, Địa, GDCD, T Anh)

Kỳ thi THPT quốc gia

đăng 03:33 07-05-2015 bởi Nam Truong Xuan

Đã hết thời gian chỉnh sửa thông tin. Nếu Thí sinh phát hiện sai sót môn đăng ký dự thi thì báo ngay cho trung tâm để lập danh sách đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉnh sửa. Những sai sót khác thí sinh đăng ký chỉnh sửa tại Hội đống coi thi.

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mầm non (Bảo mẫu) khóa 03 năm 2015

đăng 07:08 19-03-2015 bởi Nam Truong Xuan

Căn cứ công văn số 869/ĐHĐN của trường Đại học Đồng Nai ngày 28 tháng 11 năm 2014 về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mầm non năm 2015; Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mầm non khóa 03 năm 2015 đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học đặt tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

1. Đối tượng chiêu sinh:

Mọi đối tượng có nhu cầu nâng cao nghiệp vụ sư phạm mầm non (bảo mẫu).

2. Kế hoạch đào tạo:

Học tập trung tại trung tâm trong thời gian 04 tháng vào các buổi sáng thứ bảy và sáng chủ nhật.

3. Học phí:

Học phí toàn khóa: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng chẵn)

Chia làm 2 đợt:              Đợt 1:    500.000đ (Nộp khi đăng ký nộp hồ sơ)

                                                Đợt 2: 3.500.000đ (Nộp khi nhập học)

4. Kế hoạch thời gian mở lớp:

- Thời gian thu hồ sơ: từ nay đến ngày 4/5/2015.

- Ngày nhập học: 9/5/2015 (sẽ có thông báo chính thức trước một tuần khi nhập học).

5. Hồ sơ tuyển sinh gồm có:

- Đơn đăng ký học (theo mẫu)

- Bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc CMND.

- Bốn tấm hình thẻ 3x4 cm.

 

Hồ sơ phát hành và nộp tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

Địa chỉ: 75A - đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 061. 3822538 hoặc 0904531416 (gặp cô Huệ)./

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý các trường mầm non khóa 09 năm 2015

đăng 07:06 19-03-2015 bởi Nam Truong Xuan

Căn cứ công văn số 203/CV-ĐHĐN của trường Đại học Đồng Nai ngày 14 tháng 3 năm 2013 về việc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường mầm non ngoài công lập; Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý các trường mầm non ngoài công lập khóa 09 đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học đặt tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

1. Đối tượng chiêu sinh:

Cán bộ phụ trách các trường mầm non dân lập, tư thục, nhóm trẻ gia đình hoặc các cá nhân có nhu cầu nâng cao nghiệp vụ.

2. Kế hoạch đào tạo:

Học tập trung tại trung tâm vào các buổi sáng thứ bảy và sáng chủ nhật.

3. Kinh phí đào tạo: Học viên tự túc kinh phí.

Học phí toàn khóa: 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

nộp 2 đợt:          Đợt 1: 2.000.000đ (Nộp lúc nhập học)

                                    Đợt 2: 1.500.000đ (Nộp vào giữa khóa học)

4. Kế hoạch thời gian mở lớp:

- Thời gian thu hồ sơ: từ ngày 20/3/2015 đến ngày 4/5/2015

- Ngày nhập học : 9/5/2015

5. Hồ sơ tuyển sinh gồm có:

- Đơn xin nhập học (theo mẫu)

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc BT THPT.

- Bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc CMND.

- Bốn tấm hình thẻ 3x4 cm.

Hồ sơ phát hành và nộp tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

6. Lệ phí tuyển sinh: 500.000 đồng/học viên.

Bao gồm: Lệ phí xét tuyển hồ sơ và nhập học

Nộp lệ phí cùng lúc nộp hồ sơ tuyển sinh. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

Địa chỉ: 75A - đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 061. 3822538 hoặc 0904531416 (gặp cô Huệ)

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mầm non (bảo mẫu)

đăng 19:47 30-11-2014 bởi Nam Truong Xuan   [ đã cập nhật 00:58 13-12-2014 ]

THÔNG BÁO

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mầm non (bảo mẫu) khóa 03 năm 2015

 

Căn cứ công văn số 869/ĐHĐN của trường Đại học Đồng Nai ngày 28 tháng 11 năm 2014 về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mầm non năm 2015; Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mầm non khóa 03 năm 2015 đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học đặt tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

1. Đối tượng chiêu sinh:

Mọi đối tượng có nhu cầu nâng cao nghiệp vụ sư phạm mầm non (bảo mẫu).

2. Kế hoạch đào tạo:

Học tập trung tại trung tâm trong thời gian 04 tháng vào các buổi sáng thứ bảy và sáng chủ nhật.

3. Kinh phí đào tạo: Học viên tự túc kinh phí.

Học phí toàn khóa: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng chẵn)

Chia làm 2 đợt:         Đợt 1:    500.000đ (Nộp khi đăng ký nộp hồ sơ)

                                                Đợt 2: 3.500.000đ (Nộp khi nhập học)

4. Kế hoạch thời gian mở lớp:

- Thời gian thu hồ sơ: từ nay đến ngày 15/01/2015.

- Ngày nhập học: 16/01/2014 (sẽ có thông báo chính thức trước một tuần khi nhập học).

5. Hồ sơ tuyển sinh gồm có:

- Đơn đăng ký học (theo mẫu)

- Bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc CMND.

- Bốn tấm hình thẻ 3x4 cm.

 

Hồ sơ phát hành và nộp tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

Địa chỉ: 75A - đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 061. 3822538 hoặc 0904531416 (gặp cô Huệ)./.

Kế hoạch kiểm tra học kỳ I

đăng 18:57 30-11-2014 bởi Nam Truong Xuan   [ đã cập nhật 01:04 06-12-2014 ]

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRUNG TÂM GDTX TP BIÊN HÒA                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: 120/KH-TTGDTX                                                        Biên Hòa, ngày 01 tháng 12 năm 2014

                                                                                        


                                                                            KẾ HOẠCH

Kiểm tra và hoàn thành hồ sơ học kỳ I

năm học 2014- 2015

 

Căn cứ công văn số 1864/SGDĐT-GDTX  ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX”;

Căn cứ công văn số 2736/SGDĐT-GDTX  ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về việc “Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015”;

Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tại đơn vị;

Ban Giám đốc trung tâm ban hành kế hoạch kiểm tra học kỳ I cho tất cả 18 lớp học chương trình trung học phổ thông (GDTX) như sau:

1.     Báo cáo danh sách học viên dự kiểm tra học kỳ II (GVCN):

-          GVCN gửi lại tập tin Lý lịch học viên về cho thầy Nam qua email namtrxu@gmail.com sau khi đã bổ sung thông tin hoặc xóa đi những học viên đã bỏ học (xóa cả dòng). Nếu tập tin “Lý lịch học viên” đã bị thất lạc thì tải lại tại trang web “https://sites.google.com/site/dulieuxuannam/”.

Thời gian gửi lý lịch: Khối 10, 11 cơ sở 1, cơ sở 2: chậm nhất ngày 02/12/2014.

Khối 10, 11 cơ sở 4: chậm nhất ngày 07/12/2014.

Khối 12: chậm nhất ngày 07/12/2014.

-          Quản lý cơ sở báo cho giáo viên chủ nhiệm tới nhận Kế hoạch này chậm nhất vào tối 01/12/2014.

2.     Địa điểm và thời gian tổ chức kiểm tra:

a.      Địa điểm tổ chức kiểm tra:

Học viên học tại cơ sở nào, kiểm tra tại cơ sở đó. Riêng học viên khối 12 tại cơ sở 2 (THPT Tam Hiệp) về kiểm tra tại cơ sở 4 (tiểu học Võ Thị Sáu).

b.     Lịch kiểm tra:

-       Khối 12 (tại tất cả các cơ sở):

+     Kiểm tra theo lịch của Sở Giáo dục và Đào tạo vào hai ngày 20 và 21/12/2014.

Ngày

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ mở đề

Giờ bắt đầu làm bài

 

20/12/2014

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Địa lí

60 phút

10 giờ 00

10 giờ 15

Chiều

Hóa học

60 phút

13 giờ 30

13 giờ 45

Lịch sử

60 phút

15 giờ 15

15 giờ 30

 

21/12/2014

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Sinh học

60 phút

10 giờ 00

10 giờ 15

Chiều

Vật lí

60 phút

13 giờ 30

13 giờ 45

+     Với các môn Tiếng Anh, và GDCD khối 12 giáo viên bộ môn (GVBM ) tự cho kiểm tra theo tiết học vào tuần thứ 15 của chương trình (từ 01/12/2014 – 07/12/2014).

+     Thầy/ cô giảng dạy khối 12 tới hội đồng kiểm tra nhận bài chấm và đáp án:

Ngày 20/12/2014: vào lúc 16 giờ 30 (Văn, Địa, Hóa, Sử).

Ngày 21/12/2014: vào lúc 14 giờ 45 (Toán, Sinh, Lí).

-       Khối 10, 11 tại cơ sở 1 và cơ sở 2:

+     Kiểm tra vào các buổi tối ngày 08, 09/12/2014 và 11, 12/12/2014.

Ngày

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

Thứ hai

08/12/2014

Tối

Ngữ văn

90 phút

18 giờ 00

Vật lý

45 phút

Thứ ba

09/12/2014

Tối

Lịch sử

45 phút

Địa lý

45 phút

Tiếng Anh

45 phút

Thứ năm

11/12/2014

Tối

Toán

90 phút

GDCD

45 phút

Thứ sáu

12/12/2014

Tối

Hóa học

45 phút

Sinh học

45 phút

-       Lớp 10, 11 tại cơ sở 4:

+     Kiểm tra vào 02 ngày 13 và 14/12/2014.

Ngày

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

Thứ bảy

13/12/2014

Sáng

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 30

Vật lý

45 phút

Chiều

Lịch sử

45 phút

13 giờ 30

Địa lý

45 phút

Tiếng Anh

45 phút

Chủ nhật

14/12/2014

Sáng

Toán

90 phút

7 giờ 30

GDCD

45 phút

Chiều

Hóa học

45 phút

13 giờ 30

Sinh học

45 phút

Giáo viên bộ môn tới cơ sở nhận bài chấm sau mỗi buổi kiểm tra.

3.     Nội dung và hình thức bài kiểm tra (đối với những thầy/ cô được phân công ra đề - khối 10, 11):

-       Nội dung: kiến thức bài kiểm tra phải cơ bản, đúng chuẩn kiến thức-kỹ năng, học viên đã được học, phù hợp với đối tượng, chương trình giáo dục thường xuyên và có ít nhất 80% kiến thức hoàn toàn trong đề cương ôn tập.

-       Hình thức: 50% trắc nghiệm và 50% tự luận với các môn Lý, Hóa, Sinh.

                                     Tự luận với các môn còn lại.

-       Thời gian làm bài: Văn, Toán 90 phút, các môn còn lại 45 phút.

4.     Lịch nghỉ cuối học kỳ I:

-       Khối 12: nghỉ từ 08/12/2014 đến 19/12/2014

-       Khối 10, 11: nghỉ từ 15/12/2014 đến 21/12/2014

Tất cả các lớp đi học lại từ ngày 22/12/2014

5.     Việc nhập điểm bộ môn:

-       Tải mẫu nhập điểm bộ môn “Diem_Tenlop_Mon.xls” tại website https://sites.google.com/site/ttgdtxbienhoa/ trong mục “Các biểu mẫu\Bảng điểm bộ môn” (tải đúng lớp để có danh sách đúng).

-       Đặt lại tên tập tin. VD: Diem_10A1_Toan.xls

-       Nhập điểm vào mẫu:

+     Nhập đúng số cột điểm quy định của môn học kể cả điểm 0 (xem lại “QUY DINH SU DUNG SO DIEM CA NHAN.pdf”, mục “Văn bản\trung tâm” trên website trung tâm). Nhập đầy đủ điểm của tất cả các học viên có tên trong danh sách. Nếu học viên không dự kiểm tra học kỳ thì cho điểm 0.

+     Nhập điểm vào đúng tên học viên (thứ tự trong bảng này có thể khác so với bảng điểm bộ môn của thầy/ cô).

+     Điểm kiểm tra là một số nguyên theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10. Điểm kiểm tra học kỳ có thể là số thập phân, phần thập phân được giữ lại một chữ số, là số 0 hoặc số 5.

-       Thời gian gửi bảng điểm bộ môn về trung tâm:

+     Gửi tập tin điểm tới địa chỉ e-mail: namtrxu@gmail.com

+     Khối 12 (tất cả các cơ sở): chậm nhất ngày 24/12/2014.

+     Khối 10, 11 cơ sở 1, cơ sở 2: chậm nhất ngày 15/12/2014.

+     Khối 10, 11 cơ sở 4: chậm nhất ngày 17/12/2014.

-       Thời gian nhận bảng điểm và vào sổ ghi tên ghi điểm, học bạ:

+     Tại cơ sở 1 và cơ sở 2: tối 05, 06, 08, 09/01/2015

+     Tại cơ sở 4: ngày 03, 04/01/2015 tại cơ sở 4.

-       Nộp bài kiểm tra học kỳ để lưu trữ tại cơ sở chậm nhất vào ngày ghi điểm học bạ.

            Lưu ý: Thầy/ cô bộ môn không được bẻ khóa tập tin, không được xóa, sửa hoặc đổi thứ tự tên của học viên trong bảng điểm bộ môn. Thầy cô chỉ được nhập điểm theo đúng tên của học viên đã có sẵn (thứ tự đã thống nhất) để việc kết nối điểm của tất cả các môn trong một lớp được chính xác. Nếu muốn thêm tên của một học viên mới, gõ tên học viên đó vào cuối danh sách.

6.     Công tác chủ nhiệm:

-       Chịu trách nhiệm thông báo chính xác cho tất cả các học viên trong lớp chủ nhiệm lịch kiểm tra, lịch nghỉ cuối học kỳ I và các phần việc liên quan ở mục này.

-       Bổ sung đầy đủ các mục trong học bạ thuộc phần việc của GVCN năm học hiện tại và sắp xếp theo thứ tự ABC trước ngày GVBM vào điểm.

-       Tải Quy chế 02/2007/QĐ-BGDĐT (đã được sửa đổi theo thông tư 26/2014/TT-BGDĐT) tại website của trung tâm, mục “Văn bản\Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

-       Chốt sổ kiểm diện học kỳ I đến hết ngày kiểm tra học kỳ.

-       Kiểm tra e-mail và tải tập tin “Bang_diem_lop….” (sẽ có tin nhắn điện thoại).

-       Mở tập tin, chọn lệnh “Don’t up date”.

-       Cập nhật chính xác ngày nghỉ của học viên vào đủ vào các trang tính (sheet) T9, T10, T11, T12 (nhập P hoặc K bằng chữ IN HOA tương ứng với nghỉ học có phép và nghỉ học không phép), nhập hạnh kiểm tại mục “Tổng hợp HKI” (tại ô nhập hạnh kiểm bấm vào nút ‚ và chọn loại hạnh kiểm thích hợp). Những học viên từ 25 tuổi trở lên không xếp hạnh kiểm và đã có chữ “Kx” ở cột hạnh kiểm thầy/ cô không nên xóa.

-       Thực hiện việc xếp loại hạnh kiểm học viên theo Quy chế 02 đã được sửa đổi theo thông tư 26/2014/TT-BGDĐT (Lưu ý: học viên có học lực yếu hoặc kém, hạnh kiểm tối đa chỉ là Khá. Khi xếp hạnh kiểm phải lưu ý về ý thức học tập, tác phong, nghỉ học không phép, …).

-       Lưu tập tin và gửi gấp về địa chỉ e-mail trên đây bằng cách đính kèm.

-       Hoàn thành các loại hồ sơ để Ban Giám đốc ký duyệt ngay sau khi giáo viên bộ môn đã hoàn thành việc ghi điểm học bạ và ký tên vào sổ Ghi tên ghi điểm.

-       Phát phiếu báo điểm cho học viên.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra và hoàn thành hồ sơ học kỳ I đề nghị thầy cô thực hiện nghiêm túc.

 

                                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

                                                                                                  Trương Xuân Nam

Đề cương kiểm tra học kỳ I

đăng 23:30 20-11-2014 bởi Nam Truong Xuan   [ đã cập nhật 23:32 20-11-2014 ]

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý các trường mầm non ngoài công lập khóa 08 năm 2014

đăng 03:21 07-10-2014 bởi Nam Truong Xuan

1. Đối tượng chiêu sinh:

Cán bộ phụ trách các trường mầm non dân lập, tư thục, nhóm trẻ gia đình hoặc các cá nhân có nhu cầu nâng cao nghiệp vụ.

2. Kế hoạch đào tạo:

Học tập trung tại trung tâm vào các buổi sáng thứ bảy và sáng chủ nhật.

3. Kinh phí đào tạo: Học viên tự túc kinh phí.

Học phí toàn khóa: 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

nộp 2 đợt:       Đợt 1: 2.000.000đ (Nộp lúc nhập học)

                                    Đợt 2: 1.500.000đ (Nộp vào giữa khóa học)

4. Kế hoạch thời gian mở lớp:

- Thời gian thu hồ sơ: từ ngày 03/10/2014 đến ngày 25/10/2014.

- Ngày khai giảng : 01/11/2014

5. Hồ sơ tuyển sinh gồm có:

- Đơn xin nhập học (theo mẫu)

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc BT THPT.

- Bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc CMND.

- Bốn tấm hình thẻ 3x4 cm.

Hồ sơ phát hành và nộp tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

6. Lệ phí tuyển sinh: 500.000 đồng/học viên.

Bao gồm: Lệ phí xét tuyển hồ sơ và nhập học

Nộp lệ phí cùng lúc nộp hồ sơ tuyển sinh. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

Địa chỉ: 75A - đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 061. 3822538 hoặc 0904531416 (gặp cô Huệ)./.

Chiêu sinh lớp trung cấp sư phạm mầm non hệ tại chức khóa 2014-2016 (Lớp TCSPMN 27)

đăng 19:26 11-09-2014 bởi Nam Truong Xuan

1. Đối tượng tuyển sinh:

    Học viên tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.

2. Kế hoạch đào tạo:

    Học tại Trung tâm GDTX TP Biên Hòa vào các buổi sáng thứ bảy, sáng chủ nhật trong năm học và học các buổi sáng từ sáng thứ hai đến sáng thứ bảy trong hè.

3. Kinh phí đào tạo: Học viên tự túc kinh phí.

    Học phí toàn khóa: 9.500.000 đồng (Chín triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) nộp hai đợt vào đầu và giữa khóa học.

4. Kế hoạch tuyển sinh: (Kết hợp xét tuyển và kiểm tra năng khiếu)

    - Kiểm tra năng khiếu sư phạm (Bao gồm: đọc diễn cảm, kể chuyện và hát nhạc).

    - Thời gian nhận hồ sơ:

    + Từ ngày 22/7/2014 đến 20/9/2014: Phát hành và thu hồ sơ tại Trung tâm GDTX thành phố Biên Hòa.

    + Dự kiến ngày kiểm tra và xét tuyển: 27/9/2014.

5. Hồ sơ tuyển sinh gồm có:

    - Đơn đăng ký xét tuyển.

    - Sơ yếu lý lịch (Có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý).

    - Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc BT THPT.

    - Bản sao công chứng học bạ THPT.

    - Bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc CMND.

    - Hai phong bì ghi địa chỉ và dán tem theo quy định.

    - Bốn tấm hình thẻ 3x4 cm.

            Hồ sơ phát hành và nộp tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

6. Lệ phí tuyển sinh: 700.000 đồng/học viên (Bảy trăm ngàn đồng chẵn)

    Bao gồm: Lệ phí xét tuyển và lệ phí thi năng khiếu.

    Nộp lệ phí cùng lúc nộp hồ sơ tuyển sinh.  

              Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa.

Địa chỉ: 75A - đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 061. 3822538 hoặc 0904531416 (gặp cô Huệ)

1-10 of 27