Thông báo

Thông báo chiêu sinh lớp Kế toán thực hành thực tế của Kế toán Hà Nội:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0dGdkdHhiaWVuaG9hfGd4OjJhODVkMjE2ZDY2OTY5YTM


Thông báo chiêu sinh các lớp THPT (lớp 10, 11, 12):

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0dGdkdHhiaWVuaG9hfGd4OjEwMmI4MTVkNzc0NWM3Y2Q


Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp sư phạm mầm non Khóa 28:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0dGdkdHhiaWVuaG9hfGd4OjRhM2E3MDZiYzhhZDUwY2I

Comments