Đồ án Chi tiết máy

THAY ĐỔI: Nộp thuyết minh hoàn chỉnh (có phiếu cho điểm, đề bài)
vào 10/5/2018 (chấm điểm trình bày)

Đề bài, Lịch làm việc, Kết quả thông qua online và tiến độ hoàn thành


Một số bước trong thiết kế Hộp giảm tốc 
(trục, tiết máy truyền động, ổ lăn, vỏ hộp và các tiết máy khác):

a.Hoàn thiện các phần tử kết cấu của trục (góc lượn, vát mép, lỗ ren…) (Trang 3-9)
b.Chọn kết cấu cho các tiết máy quay lắp trên trục (Trang 9-20)
c.Chọn biện pháp định vị cố định các tiết máy quay trên trục (trang 5). Chọn kiểu lắp trụctiết máy quay (Trang 121)
d.Chọn biện pháp định vị cố định cáclăn trên trục (Trang 21-44). Chọn kiểu lắp trục – ổ lăn (Trang 129)
e.Chọn biện pháp định vị cố định cáclăn trên thân máy. Chọn kiểu lắp thân máy – ổ lăn (Trang 21-44)
f.Thiết kế vỏ hộp giảm tốc đúc (82-88). Chốt định vị; vận chuyển; thông hơi (90). Xác định dung sai khoảng cách trục (giữa 2 đường tâm lỗlăn trên thân hộp) (163, 170) 
g.Chọn giải pháp bôi trơn cho các bộ truyền cáctrục: Vật liệu bôi trơn mỡ/dầu (Trang 44-47); Lót kín ổ lăn (trang47-54); lượng dầu trong hộp giảm tốc; nút tháo dầu (93)thăm dầu(95-96);  
h.Phương pháp kiểm tra/điều chỉnh/bảo dưỡng: ăn khớp (101), khe hởlăn(21-26)
i. Biện pháp tản nhiệt (trục vít-bánh vít)
j.Phương pháp cố định hộp giảm tốc trên bệ máy (nền).
k. Lập bản vẽ lắp (174)

Yêu cầu:

-Kích thước các chi tiết phải thống nhất với số liệu trong thuyết minh
-Với các chi tiết tiêu chuẩn (bu-lông, đai ốc, vòng đệm, vòng bít, ổ lăn), kích thước cần lấy theo sổ tay
-Kích thước liên kết (khoảng cách trục, từ đáy hộp đến tâm trục vào/ra) nên lấy tròn 5mm

Chú ý:

-Khoảng cách giữa tâm bu-lông (vít/đai ốc) đến thành hộp gần nhất phải đảm bảo thể tháo lắp bằng chìa vặn chữ C (Cờ-lê). Xem các trang 86 216
-Các chi tiết như vòng đệm điều chỉnh, vòng phớt/bít, nắp ổ, đệm bu-lông, nút tháo dầu, kết cấu hãm/ cố định dọc trục lấy theo chuẩn trong tài liệu.

Tham khảo:

1. Tập bản vẽ Chi tiết máy2. Mẫu bản vẽ tham khảo:  Một số hình ảnh tham khảo về hệ thống công tác (có cả hệ thống dẫn động)Yêu cầu đối với sinh viên trong quá trình làm Đồ án

- Nộp bài ONLINE đúng hạn (bắt buộc)
- Bài làm (bản in hay bản mềm) đều phải có Header/Footer ghi rõ tên sinh viên, tên đồ án, mã số đề bài. 
- Mang theo đề bài khi đến thông qua.
- Khi đến thông qua bài làm mà trước đó được yêu cầu sửa chữa, sinh viên phải mang theo cả bản cũ.
- Các buổi làm việc trực tiếp về tính toán CHỈ BẮT BUỘC đối với sinh viên chưa hoàn thành hoặc chưa kịp nộp bài ONLINE. Đến thông qua từ đầu giờ và đúng lịch hẹn.
- Mỗi sinh viên bắt buộc phải thông qua bản vẽ ít nhất 1 lần trước buổi DUYỆT. Nếu sinh viên không thông qua bản vẽ vào 1 trong các buổi đã định, tại buổi DUYỆT mà bản vẽ còn lỗi sai hay chưa hoàn chỉnh theo quy chuẩn, đồ án đó sẽ không được ký duyệt để bảo vệ.
- Điểm hướng dẫn tối đa là 3 (trong10 điểm). Đồ án đạt thấp hơn 1,5 điểm sẽ không được bảo vệ cuối kỳ (xem phiếu đánh giá ở đây). 

Subpages (1): Báo cáo tiến độ
Ċ
Hai Pham Minh,
Jan 25, 2016, 5:37 AM
Ċ
Hai Pham Minh,
Mar 21, 2017, 1:12 AM
Ċ
Hai Pham Minh,
Mar 21, 2017, 1:18 AM
Ċ
Hai Pham,
Mar 26, 2018, 5:14 PM
ĉ
Hai Pham,
Apr 14, 2018, 5:33 PM
Ċ
Hai Pham,
Feb 26, 2018, 2:43 AM
Ċ
Hai Pham Minh,
Jan 25, 2016, 5:37 AM
ą
Hai Pham Minh,
Sep 22, 2016, 10:59 PM
ą
Hai Pham Minh,
Sep 22, 2016, 10:59 PM
Ċ
Hai Pham,
Apr 14, 2018, 5:44 PM