Đồ án Chi tiết máy


Dành cho SV làm Đồ án Chi tiết máy, học kỳ 20181  • Để nhận đề bài, sinh viên hãy đăng ký địa chỉ email tại đây Sau khi đăng ký email, giảng viên hướng dẫn (GVHD) sẽ gửi đề bài đến email của từng SV.


  • SV nộp báo cáo ONLINE


Lịch làm việc - Đồ án Chi tiết máy
GVHD: TS. Phạm Minh HảiKỳ 20181
Ngày làm việc: sáng thứ Năm, bắt đầu từ 9h30
Tiến trìnhNgàyCông việcNơi thực hiện
Phát đề
từ 12 đến 15-9-2018Phát đề, đọc hiểu đề bài, xem hướng dẫn online, tìm tài liệuQua email
20-9-2018Phát đề lần cuối. Những sinh viên không nhận đề bài online hoặc trực tiếp sẽ không được thực hiện đồ án.
GVHD giải đáp, hướng dẫn trực tiếp các phần tính toán.
Hướng dẫn nộp báo cáo ONLINE.
D3-306
9h30-10h30
Tính toán hệ thống và thiết kế các chi tiết chính
Từ 16-9-2018 đến 20-10-2018Sinh viên thực hiện và nộp báo cáo ONLINE các phần một cách tuần tự:
Phần 1: Chọn động cơ và phân phối tỉ số truyền
Phần 2: Thiết kế các bộ truyền cơ khí (trong, ngoài)
Phần 3: Thiết kế trục + ổ lăn
ONLINE
27-9-2018
4-10-2018
18-10-2018
GVHD giải đáp thắc mắc, hướng dẫn cách sửa những lỗi trong tính toán D3-306
9h30-10h30
1-11-2018Những SV chưa hoàn thành chỉnh sửa đầy đủ các nội dung Phần 1, Phần 2 và Phần 3 sẽ phải DỪNG.ONLINE
Phần 4: Bản vẽ lắp Hộp giảm tốc
8-11-2018Thông qua bản vẽ lắp HGT
D3-306

Đề 1, 2: 9h30-10h45

Đề 3: 10h45-11h45
22-11-20181) Thông qua bản vẽ lắp HGT
2)
Thu thuyết minh hoàn chỉnh
13-12-2018Thông qua bản vẽ lắp HGT
20-12-2018Ký duyệt Đồ án (Bản vẽ chưa hoàn chỉnh hoặc còn lỗi lớn sẽ không được ký duyệt)

Yêu cầu đối với sinh viên trong quá trình làm Đồ án: 

- Nộp bài ONLINE
 đúng hạn (bắt buộc)
- Bài làm (bản in hay bản mềm) đều phải  Header/Footer ghi tên sinh viên, tên đồ án, số đề bài
- Khi đến thông qua bài làm trước đó được yêu cầu sửa chữa, sinh viên phải mang theo cả bản .

- Các buổi làm việc trực tiếp, SV phải đến từ đầu giờ theo lịch.

- Điểm hướng dẫn tối đa 3 (trong10 điểm). Đồ án đạt thấp hơn 1,5 điểm sẽ không được bảo vệ cuối kỳ (xem phiếu đánh giá ở đây). Tham khảo:

1. Tập bản vẽ Chi tiết máy2. Mẫu bản vẽ tham khảo:

Subpages (1): Báo cáo tiến độ
Ċ
Hai Pham Minh,
Jan 25, 2016, 5:37 AM
Ċ
Hai Pham Minh,
Mar 21, 2017, 1:12 AM
ĉ
Hai Pham,
Apr 14, 2018, 5:33 PM
Ċ
Hai Pham,
Feb 26, 2018, 2:43 AM
ą
Hai Pham Minh,
Sep 22, 2016, 10:59 PM
ą
Hai Pham Minh,
Sep 22, 2016, 10:59 PM
Ċ
Hai Pham,
Apr 14, 2018, 5:44 PM