Organisatie / contact

Dagelijks houden 9 vrijwillige ouders toezicht op de drie speelpleinen van de school.

De organisatie van de TSO wordt verzorgd door drie kernleden:


 Kerngroepleden    

Telefoonnummer

Linda
  
06-51806042

Natasja
 
06-42921034

Kim

06-41182846

De TSO valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van de school. De TSO kerngroep is aanspreekpunt om in samenwerking met surveillanten problemen op te lossen. Het kernlid dat de coördinatie verzorgt heeft regelmatig overleg met de directie van de school.

De financiën van de TSO worden in nauwe samenwerking met de penningmeester van de OAK beheerd door het kernlid financiën. Eenmaal per jaar wordt een kascontrole uitgevoerd.

Één tot twee maal per jaar is er een TSO-bijeenkomst met vrijwilligers en kerngroepleden.