Financiële ouderbijdrage


Voor de uitvoering van de TSO wordt per schooljaar aan de ouders een financiële bijdrage gevraagd van 35 euro per kind. 
Omgerekend is dit 0,20 euro per kind per dag. 

Deze lage bijdrage is mogelijk doordat de TSO volledig door de ouders onderling wordt georganiseerd en uitgevoerd. Dit vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de directie van Basisschool Helen Parkhurst die eindverantwoordelijk is.

Uw bijdrage aan de TSO betaalt u samen met uw bijdrage aan de OAK (Ouder Activiteiten Commissie). Hiervoor ontvangt u aan het begin van het schooljaar een factuur.

Als uw inkomen beneden 120% van het bijstandsniveau ligt, dan zal de school u de bijdrage aan de TSO kwijtschelden. Hiervoor moet u zich dan wel aanmelden bij Stichting Leergeld. Als Stichting Leergeld op basis van uw inkomenssituatie de bijdrage aan de OAK (Ouder Activiteiten Commissie) betaalt, dan vervalt de bijdrage aan de TSO automatisch.

Voor meer informatie: 
Stichting Leergeld Tilburg 
Postbus 178
5000 AD Tilburg
Telefoonnummer: 013 - 580 12 11

Als u problemen verwacht met de betaling van de bijdrage dan is het prettig als u dit vroegtijdig aangeeft bij de directie van de school. We zullen dan samen op zoek gaan naar een oplossing hiervoor. 
Het rekeningnummer van de TSO is 4244339.
Comments