Doelstelling

Een goede en gezellige middagpauze voor de kinderen tegen zo gering mogelijke kosten.

Wij willen dit bereiken door:

- de inzet van betrokken ouders als surveillant
- de aanschaf van extra speelmiddelen Subpagina''s (1): NIEUW SPEELTOESTEL
Comments