TSO Helen Parkhurst

Op de
basisschool Helen Parkhurst blijven de kinderen allemaal tussen de middag op school. De kinderen eten gezamenlijk met de leerkracht in de klas hun lunch en hebben een half uur pauze om lekker buiten te spelen. 

Sinds het schooljaar 2008-2009 wordt de Tussen Schoolse Opvang (TSO) op de Helenparkhurst verzorgd door vrijwilligers. Voor de directeur van de school waren destijds de toenemende kosten en de ontevredenheid over de uitvoering van de TSO aanleiding om drie enthousiaste ouders te vragen de TSO vorm te geven. We zijn er trots op dat we als ouders voor ouders en kinderen kunnen zorgen voor een gezellige pauze tegen zeer lage kosten. 

Voor een goede organisatie van de TSO maken we zo goed mogelijk gebruik van de mogelijkheden die internet biedt. Alle afspraken en wetenswaardigheden staan op deze internet site. De communicatie met de vrijwilligers gaat veel per email, maar ook per telefoon en persoonlijk houden we goed onderling contact.