Thông báo


(18/05/2018-22h00) Thông báo đổi lịch tổng duyệt ĐA CTM

posted May 18, 2018, 8:24 AM by Ha Nguyen

Do lịch bảo vệ ĐA CTM vào khoảng giữa tháng 6 nên để tạo điều kiện cho các bạn SV có thêm thời gian hoàn thiện bản vẽ và thuyết minh tôi sẽ chuyển lịch sang thứ 7 tuần sau ngày 26/05/2018.
Nội dung làm việc như thông báo trước đây.

(18/05/2018) Kế hoạch tổng duyệt đồ án chi tiết máy và ký bảo vệ

posted May 17, 2018, 9:37 PM by Ha Nguyen

Thời gian: ngày 19/05/2018 tại D3-306
Nhóm sáng từ 9h00
Nhóm chiều từ 13h00

Yêu cầu:
1. Chỉnh sửa thuyết minh theo đúng hướng dẫn. Nộp bản đầy đủ có tờ đề, tờ chấm điểm...
2. Mang theo các bản tính nháp trước đây để đối chiếu
3. Mang theo bản vẽ đã sửa của lần gần nhất
4. Mang theo thẻ sinh viên

(21/04/2018) Đổi lịch và phòng thông qua đồ án CTM

posted Apr 20, 2018, 7:01 PM by Ha Nguyen

Các bạn sinh viên lưu ý lịch thông qua ĐA CTM hôm nay đổi sang 13h00 cho tất cả các nhóm. Địa điểm tại TC-508.

(17/04/2018) Kế hoạch thông qua ĐA CTM thứ 7 ngày 21/04/2018

posted Apr 16, 2018, 11:53 PM by Ha Nguyen

Buổi thông qua đồ án chi tiết máy hôm tới sinh viên cần chuẩn bị:
1. Bản vẽ in A1 với 3 hình chiếu (đứng, bằng, cạnh) đầy đủ. Chưa cần ghi chú, ghi kích thước
2. Mang theo đề bài và số liệu tính toán trước đó đã làm được.

(04/04/2018) Thông báo kế hoach thông qua đồ án chi tiết máy (cập nhật)

posted Apr 3, 2018, 10:40 PM by Ha Nguyen

Do thứ 7 tới tôi có hội thảo cả ngày nên cập nhật lịch thông qua đồ án đến cuối kỳ như sau:

Thứ 6 ngày 6//4/2018 từ 11h30 đến 12h00 các bạn đến nhận lại thuyết minh tại D3-306.
Thứ 7 ngày 14/04/2018 thông qua phần trục và kết cấu: nhóm sáng lúc 9h, nhóm chiều lúc 13h00
Thứ 7 ngày 21/04/2018 thông qua bản vẽ lần 1: nhóm sáng lúc 9h, nhóm chiều lúc 13h00
Thứ 7 ngày 28/04/2018 thông qua bản vẽ lần 2: nhóm sáng lúc 8h, nhóm chiều lúc 13h00
Thứ 6 ngày 04/05/2018 nộp thuyết minh lúc 11h30 đến 12h00 tại D3-306
Thứ 7 ngày 12/05/2018 thông qua bản vẽ lần 3: nhóm sáng lúc 8h, nhóm chiều lúc 13h00 và trả thuyết minh
Thứ 7 ngày 19/05/2018: Tổng duyệt và ký thông qua (hết tuần 15).

Đề nghị các bạn theo dõi lịch đúng như thông báo!

(29/03/2018) Lịch thông qua ĐA CTM tiếp theo

posted Mar 29, 2018, 5:30 AM by Ha Nguyen

Do tuần này nghỉ thi giữa kỳ nên lịch thông qua đồ án CTM tiếp theo sẽ vào ngày thứ 7 (7/4/2018). Kíp sáng lúc 9h, kíp chiều lúc 13h.

Nội dung:
Trả phần Tính động học, bộ truyền
Thông qua trực tiếp phần trục và kết cấu.

Sau đó 1 tuần sinh viên hoàn thiện và nộp thuyết minh.

(02/02/2018) Phát đề và lịch thông qua đồ án CTM kỳ 2017.2_AB

posted Feb 2, 2018, 7:55 AM by Ha Nguyen   [ updated Feb 2, 2018, 11:55 PM ]

Nhóm sinh viên do tôi hướng dẫn ĐA CTM kỳ 2017.2_AB nhận đề trong tệp đính kèm cùng với thông báo này.

Tài liệu tham thảo tải tại đây: https://sites.google.com/site/tsnguyenxuanhabk/download/dho-an-chi-tiet-may

Chú ý: sinh viên đọc kỹ các hướng dẫn và yêu cầu trước khi thực hiện.

Buổi hướng dẫn tổng thể đầu tiên sẽ vào ngày thứ 7 ngày 03/03/2017 tại D3-306. Nhóm 1 lúc 10h00; Nhóm 2 lúc 13h00. Yêu cầu đối với sinh viên trong buổi thông qua này như sau:
1. In tài liệu hướng dẫn mang theo
2. In đề bài ra để thầy ký
3. Chuẩn bị phần tính toán động học và tính toán bộ truyền

(21/12/2017) Thông báo lịch duyệt và ký đồ án CTM kỳ 2017.1_AB

posted Dec 20, 2017, 11:23 PM by Ha Nguyen

Buổi ký duyệt đồ án vào sáng mai sẽ chuyển sang 9h thứ 6 ngày 29/12/2017.

(07/12/2017) Lịch trả thuyết mình ĐA CTM

posted Dec 7, 2017, 8:02 AM by Ha Nguyen   [ updated Dec 7, 2017, 8:02 AM ]

Lớp đồ án CTM sẽ nhận lại thuyết minh vào sáng thứ 2 ngày 11/12/2017 lúc 11h30 tại văn phòng Bộ môn CSTKM và Robot

1-10 of 38