Szenzomotoros fejlesztés

Szenzoros integráció, szenzomotoros fejlesztés

A szenzoros integráció egy képesség, amivel szervezzük és feldolgozzuk a különféle érzékelési csatornákból agyunkba érkező információkat, amikre motoros, mozgásos válaszokat adunk. Például: ha repül felém egy labda (érzékelem az irányát, a sebességét és a távolságát) és arrébb lépek, lehajolok, vagy elkapom, hogy ne találjon el. Ez utóbbi az adekvát, azaz a szituációnak megfelelő motoros válasz. Az organikusan éretlen, gyenge szenzoros integrációjú gyermek látja a labdát, de nem gondolja, hogy el fogja találni. Ezért hibás motoros választ ad, azaz nem lép el a labda elől, vagy csak lassan mozdul, esetleg nem jó irányban tér ki. 
A szenzomotoros fejlesztés során speciális mozgásokon és ingereken keresztül serkentjük az idegrendszeri működést, aminek hatására javul az észlelés és a koordináció, kialakul a megfelelő motoros válasz adásának képessége. Megvalósul a szenzoros integráció, azaz az egy időben bejövő érzékletek feldolgozásának a képessége.
A jó szenzoros integráció három területen mutatkozik meg: 1. a testtartás helyzettől függő megfelelő beállítása ( poszturális szabályozás = a nyak, a törzs és a végtagok egymáshoz viszonyuló helyzetének beállítása jól működő beállító reflexeket kíván), 2. a test két felének egyidőben történő azonos működtetése (bilaterális motoros integráció = a test kétoldalisága és a hozzá kapcsolódó kéz és törzsmozgások),  3. reflexintegrációt, ami bizonyos primitív reflexek ki nem válthatóságát jelenti. Mindhárom funkció vesztibuláris alapú. Ezek alapvető fontosságúak a finom és nagymozgások precizitásában, valamint az oldaliság, a vizuális-térbeli percepció, és a motoros tervező képességek kialakításában. Ahhoz, hogy eredményesen javítani lehessen a gyermek tanulási és motoros (mozgásos) hátrányát, vesztibuláris ingereken alapuló szenzomotoros fejlesztésre van szükség (TSMT). 
A vesztibuláris rendszer szerepet játszik az egyensúly, a reflex integráció, a testtartás, az izomtónus és a szemmozgások szabályozásában. Mivel a vesztibuláris rendszer az agyi féltekék találkozásánál helyezkedik el, vizsgálatok szerint közreműködik az agyi féltekék közötti kommunikációban is, így a test két fele közötti koordinációt is befolyásolja. Ezek a vesztibuláris funkciók kihatnak a motoros készségek, kézdominancia és a mozgástervezés, valamint a nyelvi és vizuális-térbeli képességek fejlődésére is. A vesztibuláris rendszer zavarai összefüggnek a tanulási problémákkal és a nyelv elsajátításának problémáival.
A TSMT tréning vesztibuláris ingereket nyújtó szenzomotoros fejlesztő terápia.
Comments