Magamról

Misku-Horváth Ágnes vagyok, mozgás- és képességfejlesztő inkluzív tanár.  Alföldi szülővárosomban első tanítványaimat már a kilencvenes években fogadtam, majd középiskolában tanítottam.  Kis budapesti kitérővel 2006-ban költöztünk Szentendrére. A Dunakanyari Alternatív Magániskolában kezdtem tanítani, s ezzel egyidőben kerültem kapcsolatba a mozgásterápiákkal és kognitív fejlesztő terápiákkal.  Korábbi kompetenciáimat egybefűztem, amit inkluzív tanári (EMMI, fejlesztő) diplomával egészítettem ki mesterszakon. 
Hitvallásom szerint gyerekeket csak tiszta szívvel, szeretettel lehet fejleszteni. 

Az ember bárhol van is, csak attól tud tanulni, 

akit szeret.

                                                                    Goethe


Képesítéseim: 
- francia nyelvtanár (MBE NLKME, Süpek Ottó tanítvány)
- szociálpedagógus (SZIE JTF, Szentesiné dr. Tóth Edit)
- inkluzív nevelés tanára (fejlesztő mesterszak, KJF, dr.habil Réthy Endréné)
- 3-8 éves egyedi fejlődésmenetű gyerekek mozgásterápiája (Dr. Tótszöllősyné Varga Tünde)
- TSMT-I terapeuta (BHRG, Lakatos Katalin PhD.)
- TSMT-II terapeuta (BHRG, Lakatos Katalin PhD.)
- szenzoros állapot és mozgás vizsgálat (BHRG, Lakatos Katalin PhD)
- HRG terapeuta (BHRG, Lakatos Katalin PhD)
- INPP-Goddard-módszer (INPP, Zweegmanné Kocsis Magdolna)
- Brain Gym 101 (Képességfejlesztő Intézet, Gál Attila)
- Sindelar-Zsoldos I. tanfolyam, A tanulási zavart okozó részképesség-gyengeségek felismerése és terápiája óvodáskorban és iskolát kezdő gyermekeknél (ELTE-Bárczi, dr. Zsoldos Mária)
- Sindelar 2. A tanulási zavart okozó részképesség-gyengeségek felismerése és terápiája iskoláskorban (ELTE-Bárczi, dr. Zsoldos Mária)
- GMP-GOH beszédészlelés, beszédpercepció (MTA, prof. dr. Gósy Mária)
- Tanulástechnika tréning (Vadaskert)
- Óvodás és kisiskolás korú gyerekek kortárs közösségben tapasztalható magatartásproblémáinak hatékony megoldási startégiái (Vadaskert)

BHRG Tanúsítási Rendszer továbbképzései és vizsgái:
- Autizmus spektrumzavar
- Megkésett pszichomotoros fejlődés
- A sikeres iskolai beválás rizikója óvodás korban
- Hiperaktivitás


Comments