Sindelar 2

Részképesség vizsgálat és fejlesztés iskolás korban

A Sindelar-program átfogó célja a tanulási zavar megelőzésének, illetve kisiskoláskorban a zavar elmélyülésének megakadályozása. 

A Sindelar-program komplex módszer, kognitív terápia, amely funkcionális gyakorlási helyzetek sorozatából áll. A fejlesztés az ismeretszerzés legfontosabb területeire terjed ki: figyelem, észlelés, intermodális kódolás (részterületek összekapcsolása), emlékezet, szerialitás, téri orientáció.

A módszer kidolgozója Brigitte Sindelar osztrák klinikus, pszichológus pszichoterapeuta. Komplex fejlesztő programja az idegi eredetű tanulási és magatartási zavarok befolyásolásának egyik lehetséges eszköze. Nemzetközi adatok alapján a tanulási és magatartási zavarok hátterében – több más lehetséges ok mellett – viszonylag nagy gyakorisággal, 20%-os előfordulással figyelhetők meg nem kielégítően fejlett kognitív, „megismerési” képességek, részképességek. Európában több évtizede ismerik a Sindelar-eljárást. 

Comments