Kognitív terápiák

Sindelar 1 (részképesség vizsgálat és fejlesztés óvodásoknak)
Sindelar 2 (részképesség vizsgálat és fejlesztés iskolásoknak)
GMP-GOH (beszédészlelés, beszédpercepció vizsgálat és fejlesztés))
Tanulástechnika tréning (Hogyan kell tanulni?)
Viselkedésterápiás lépcsők (tanácsadás szülőknek)