ข่าว/กิจกรรมประกาศโรงเรียนทองแสนขันวิทยา
           เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์