Styret sesongen 2014/2015

 Bilde  Navn  Funksjon  Andre ansvarsområder  I styret siden
   Tore Waagenes  Leder    2002
  Øystein Røe Nestleder Materialforvalter 2011
   Bjørn Inge Ørsjødal  Kasserer    2002
   Margaret Strømsvik  Sekretær  Skøyteskole  2011
   Geir Løvik  Styremedlem    2013
   Kristine Holbø  Varamedlem
 2014
Comments