ข่าวครูกิตติชัย อรจุล

 • การอบรมครูแกนนำ Google for education เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2557  ครูกิตติชัย   อรจุล  พร้อมครูนิดา   เชื้อประทุม และครูวิไลลักษ์   ดอนดู่สถิตย์  ได ...
  ส่ง 9 พ.ย. 2557 23:20 โดย ส.แทนคุณ
 • เปิดห้อง E-Classroom ครูกิตติชัย   อรจุล  เปิดเว็บไซต์ E-Classroom เพื่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์โดยเว็ปไซต์จะรวมสื่อเอกสารในการเรียนการสอน การสั่งงาน รวมถึงการดาวน์โหลดเอกสาร และประชาสัมพ ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2557 19:39 โดย ส.แทนคุณ
 • อบรมบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 26-28 พ.ค. 2557 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมปฏิบัติการ บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน ให้ก ...
  ส่ง 6 พ.ย. 2557 20:04 โดย ส.แทนคุณ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

tsackkp@gmail.com


ดาวน์โหลดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์

 • DeepFreeze Standard 7.0.020.3172.rar   10256กิโลไบต์ - 4 ส.ค. 2562 19:13 โดย ส.แทนคุณ (เวอร์ชัน 1)
 • เรื่องวิธีการอัพโหลดวีดีโอลง Youtube.pptx   426กิโลไบต์ - 14 พ.ค. 2560 19:24 โดย ส.แทนคุณ (เวอร์ชัน 1)
  ‎เรื่องวิธีการอัพโหลดวีดีโอลง Youtubeรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.4ภาคเรียนที่ 1/2560 ‎
 • 001.jpg   108กิโลไบต์ - 5 พ.ค. 2558 20:42 โดย ส.แทนคุณ (เวอร์ชัน 1)
แสดง 3 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลด