Trang Chủ‎ > ‎

Thư Pháp Chữ Hán

Những Câu đối và Bài thơ bằng chữ Hán đã viết:
                                                          Thư nhàn viết mấy chữ nho chơi,
                                              Thưa với Tiền nhân nơi cuối trời.
                                              Dù có nhàn cư vi vẫn thiện,
                                              Ít nhiều có chút góp cho đời.
                                                                           Phong Quang - NVT
 
   
 
                                                                                                            Xuân quang mãn diện
                                                                                                            Hỷ khí doanh môn
                                                                                            Nghĩa là:
                                                                                                            Ánh xuân đầy mặt,
                                                                                                            Khí tốt đầy nhà.
 
      
 
                                           Phúc tinh cao chiếu,                                                               Tường quang mãn thất,
                                           Vạn sự hanh thông.                                                                 Hỷ khí doanh môn.
                       Nghĩa là:
                                           Sao Phúc chiếu rọi,                                                                Ánh sáng đầy cửa,
                                           Vạn điều hanh thông.                                                               Khí tốt ngập nhà.
 
 
 
  
 
                                 Môn nghênh bách phúc,                                                                     Toàn gia hoan lạc,
                                 Hộ nạp thiên tường.                                                                           Mãn viện xuân quang.
                  Nghĩa là:
                                Cửa đón trăm phúc đức,                                                                      Cả nhà vui vẻ,
                                Nhà nạp nghìn mắn may.                                                                      Đầy  vườn ánh xuân.         
 
 
 
                                   Xuân lâm ngọc vũ phồn hoa diễm,                         Khai quyển thần du thiên tải thượng,
                                   Môn đáo môn đình hỷ khí doanh.                          Thuỳ liêm tâm tại vạn sơn trung.
                  Nghĩa là:
                                   Xuân về trời đất bừng hoa lá,                                Mở sách gặp người ngàn năm trước,
                                   Phúc đến nhà ngập tràn mắn may.                        Buông rèm lòng ở vạn trùng non.
 
 
    
                                                    
                                      Thiên thu hương hoả chiêu nhật nguyệt,              Xuân phong thời vũ hoa thiên thụ,
                                      Vạn cổ Tổ đường thụ càn khôn.                          Tử hiếu tôn hiền phúc mãn môn.
                    Nghĩa là:
                                      Nghìn năm hương khói vời nhật nguyệt,               Gió xuân mưa vụ hoa nghìn cội,
                                      Vạn thưở Tổ dường thấm đất trời.                       Con hiếu cháu hiền phúc ngập nhà.
 
 
 
                                                            
 
                                                         Phúc sinh lễ nghĩa gia đường thịnh,
                                                         Lộc tiến vinh hoa phú quý xuân.
                                   Nghĩa là:
                                                         Phúc sinh lễ nghĩa cho nhà thịnh,
                                                         Lộc nảy vinh hoa phú quý xuân.
 
 
 
 
 Câu đối tặng thầy Khúc Lễ (thầy dạy tiếng Anh ĐH Ngoại thương, 1 nhà Hán học, đang luyện thư pháp chữ Hán)
 
             
 
                                                               Khúc tử thanh xuân sung hạo khí,
                                                               Lễ     đường vãn cảnh trọng tinh thần.
Dịch nghiã :

Dịch nghĩa 1:   Khúc hát  tuổi  xuân đầy nhuệ  khí;

                    Lễ  đường chiều  xế  nặng  tinh  thần.

 

Dịch nghĩa 2:  Thầy  Khúc  tuổi  xuân  đầy  nhiệt  huyết;

                    Anh  Lễ  cao  tuổi  trọng  tinh  thần.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Dịch âm:

Đức thừa Tiên tổ thiên niên thịnh;

Phúc Ấm Nhi Tôn Bách Thế Vinh.

Dịch nghĩa:

Tổ Tiên Tích Đức Nghìn Năm Thịnh;

Con Cháu Nhờ Ơn Vạn Đại Vinh

 

 

Dịch âm:

Nhất song minh nguyệt nhất song trúc;

Mãn thất hoạ đồ mãn thất hình.

Dịch nghĩa:

Một cửa có trăng, một cửa có trúc;

Đầy nhà có sách khắp nhà hương thơm.

                                                          
 
   Ghé thăm mạng Thư hoạ Việt Nam tai trang Website   http://home.thuhoavn.com/?p=3482  để vui với thư pháp chữ Hán và chữ Việt.
                                                                                                   http://home.thuhoavietnam.com/?page_id=148&dl_cat=6
                                                                                                   http://home.thuhoavn.com/?p=4533
 
 
 
 
 
Comments