Tài liệu

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Giáo trình vật liệu cơ khí - NXB Giáo Dục  5338k v. 2 21:41, 23 thg 6, 2011 quy nguyen sy
ċ

Xem
Giáo trình Vật liệu học  21:45, 23 thg 6, 2011 quy nguyen sy
Ċ
Xem Tải xuống
Mechanical properties of Materials   1423k v. 2 21:42, 23 thg 6, 2011 quy nguyen sy
Ċ
Xem Tải xuống
Overview of Mechanical Properties of Materials for Engineers  1168k v. 2 21:44, 23 thg 6, 2011 quy nguyen sy
Ċ
Xem Tải xuống
Sổ tay mác thép thế giới  4051k v. 2 21:44, 23 thg 6, 2011 quy nguyen sy
Comments