Coban


Coban là kim loại có màu sám, kiểu mạng tinh thể lục giác xếp chặt. Khối lượng nguyên tử 58,93; khối lượng riêng 8,9 g/cm3. Nhiệt độ nóng chảy 1490oC.

Coban có tính chất sắt từ, thường dùng làm nguyên tố hợp kim. Nó tăng tính cứng nóng cho thép, vì vậy, thường dùng Co hợp kim hóa thép cắt nhanh.

Coban làm chất dính kết trong các hợp kim cứng. Dùng chế tạo nam châm vĩnh cửu có cảm ứng từ cao và dùng trong kĩ thuật hạt nhân.
 

Comments