Trang chủ

I. Đánh giá công tác tuần 33

 -  Duy trì tốt kỷ cương  nền nếp dạy và học.

-  Thực hiện đúng chương trình tuần 33.

-  Các tổ sinh hoạt chuyên môn Tổ theo kế hoạch.

- Các lớp hoàn thành viết bài luyện chữ đẹp : Bài số 8.

II Công tác trọng tâm tuần 34

- Duy trì kỷ cương  nền nếp dạy và học.

-  Thực hiện chương trình tuần 34 

- Các tổ sinh hoạt chuyên môn Tổ theo kế hoạch.

- Nộp báo cáo đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động.

- Nộp danh sách, bài viết chữ đẹp của HS tại Phòng.

- Nộp báo cáo về thực trạng triển khai thực hiện chế độ, chính sách của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tại Phòng.

- Dặn dò HS nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 34                                                Năm học 2015 -2016

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI

TBan:

Tuyết

 25/4


- Chào cờ đầu tuần.
- Hội ý BGH và GV.
- Lên lớp
- Chốt danh sách HS viết chữ đẹp các khối lớp( Cô Hoa)

- Lên lớp

- Quyết toán tài chính lần 1( GVCN + Kế toán) BA

TBan:

Hoa


26/4

- Lên lớp.

-
Nộp báo cáo về thực trạng triển khai thực hiện chế độ, chính sách của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tại Phòng.- Lên lớp

TB:

Tuyết

      27/4

- Lên lớp.

- Nộp bản tổng hợp đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động.


- Sinh hoạt chuyên mônNĂM

TB:

Hoa

28/4

- Lên lớp


- Lên lớp 
SÁU

TB:

Tuyết 

29/4

- Lên lớp

Nộp danh sách, bài viết chữ đẹp của HS tại Phòng.

-Lên lớp 


BẢY

30/4


- Nghỉ


- Nghỉ

CN

1/5

-Nghỉ

- Nghỉ