Trang chủ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THỊNH

Tuần 39 (Từ 23/5/2016 – 28/5/2016)

 

 

Sáng

 

Chiều

Thứ hai

23/5

+ Chào cờ đầu tuần

- Các lớp ôn tập

 

- Kiểm tra học bạ khối 4, 5

 

Thứ ba

24/5

- Các lớp ôn tập

- Kiểm tra học bạ khối 2,3

 

Thứ tư

25/5

- Các lớp ôn tập

- Kiểm tra học bạ khối 1

 

Thứ năm

26/5

- Các lớp ôn tập

+Xét duyệt học sinh lên lớp và HTCT tiểu học

- Họp CMHS cuối năm học

 

 

Thứ sáu

27/5

 

- Các lớp ôn tập

+HS nhận phát thưởng tại nhà văn hóa TT huyện

-Chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học.

+ Nộp hồ sơ thi đua về PGD

Thứ bảy

28/5

Tổ chức lễ tổng kết năm học 2015-2016

 

- GV văn hóa làm học bạ