Trang chủ

                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

                        (Từ 9/5 đến 14/5/2016)                                                         Năm học 2015 -2016

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI

- Trực ban: Đ/c Chi.

 23/5

           
- Chào cờ đầu tuần : Duyệt chương trình văn nghệ ngày tổng kết năm học.


                     - Họp hội đồng xét thi đua khen thưởng năm học 2015-2016

BA

- Trực ban: Đ/c Dũng

24 /5

- Tập luyện văn nghệ

- Kiểm tra học bạ khối 2,3


- Kiểm tra học bạ khối 1,4

- Đ/C Hoài nhận tài liệu VNEN tại TH Nam Đào

- Đ/C Dũng PHT nhận giấy chứng nhận của HS tại PGD

- Trực ban: Đ/c Chi.


 25/5

Tập luyện văn nghệ


- Họp hội đồng sư phạm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016


NĂM

- Trực ban: Đ/c Dũng

 26/5


Tổng kết và phát thưởng năm học

Kiểm tra ,hoàn thiện hồ sơ học sinh lớp 5


SÁU

- Trực ban: Đ/c Chi.


 27/5

- Đổ bê tông sân trưởng


- Đổ bê tông sân trường

                             


BẢY

- Trực ban: Đ/c Chi


 28/5

Hoàn thiện bảo dưỡng sân

C.N

 29/5