Trang chủ

                                     LỊCH CÔNG TÁC

 TUẦN 28 (Từ 9/5 đến 15/5/2016)    -  Năm học 2015 - 2016

TH

 NGÀY

 BUI SÁNG

 NGƯỜI TRỰC 

 BUI CHIU

 

NGƯỜI 

TRỰC

HAI

9/5

- Chào cờ đầu tuần.

 

         HT

 


  

     Học buổi 2

 

 

 

 

 

                    HP

BA

 10/5

-  Học bình thường


         

         HP

 


     Học buổi 2

 


 

 

     HT

11/5

 

Học bình thường

 

        HT

 


   - Học ôn

  - TTCM nộp các đề thi ( Khoa-Sử, địa - Tiếng Anh - Tin học ) các khối

 

 

                     HP

NĂM

12/5

 -  ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA SỞ GD&ĐT

 

 

         HT

 


  - Các khối thi các môn trường ra đề

  - Hiệu trưởng nhận đề tại phòng

  

 

 

     HT

SÁU

 13/5


 
Thi cuối năm khối 1,2,3 ( TViệt + Toán )
                   ( Khối 4 nghỉ )


HP

   - Thi cuối năm khối 4,5 ( TViệt + Toán )

       ( Khối 1,2,3 nghỉ )


     


       HT


BẢY
 

14/5

  Chấm thi + Tổng hợp báo cáo               
         

        HT

 Chấm thi + Tổng hợp báo cáo

 

 

       HP

C.N

 15/5


       HT 

 

 

 

HP