Trang chủ


  LỊCH CÔNG TÁC

Năm học 2015 -2016

  TUẦN: 36Từ ngày 9/5-14/5      GV trực tuần : Đ/c Mai


THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Người trực

 

2

9/5

Tổ chức ôn tập

Họp ban chỉ đạo công nhận HTCTTH cho lớp5

 Đ/C Hà -Đ/C Tân

3

10/5


Ôn tậpÔn tập

  Đ/C Hà -Đ/C Tân

4

11/5

Thi cuối năm trừ T+TV

Thi cuối năm trừ T+TV

 Đ/C Hà -Đ/C Tân

5

12/5

Thi cuối năm trừ T+TV

Nhận đề tại phòng

 Đ/C Hà -Đ/C Tân

6

13/5

 Thi K1, 2,3

Thi k4,5

 Đ/C Hà -Đ/C Tân

7

14/5

Chấm bài+ TH kết quả( 100% GV)

 

 Đ/C Hà -Đ/C Tân

CN

16/5

Nghỉ