Kế Hoạch Hoạt Động


KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2011

đăng 22:45, 28 thg 3, 2011 bởi Tuấn Huỳnh Anh   [ đã cập nhật 22:54, 28 thg 3, 2011 ]

KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2011

 

  1. Công tác trọng tâm:

-          Tuyên truyền kỷ niệm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/04 và ngày quốc tế lao động 1/5

-          Nâng cao chất lượng dạy và học

-          Chuẩn bị ngân hàng đề thi học kỳ II

-          Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

-          Tổ chức các phong trào trong tháng 4/ 2011

-          Thực hiện tốt kế hoạch PCGD theo hướng dẫn của phòng GD&ĐT

  1. Công tác cụ thể:

       @ Hành chánh – văn phòng:

              Văn Thư:

-          Báo cáo định kỳ hàng tháng cho UBND xã và phòng GD&ĐT

-          Báo cáo hoàn thành chương trình quản lý E.mis

-          Thực hiện nghiêm túc công tác văn thư

                   Thư Viện:

-          Lên kế hoạch thu hồi sách Gk của Gv và HS

-          Lập HSSS quản lý trên máy tính, đúng theo quy định của ngành GD&ĐT

-          Báo cáo hàng tháng theo quy định

                   Thiết Bị:

-          Cấp thiết bị đảm bảo khi lên lớp, tránh tình trạng có thiết bị mà không sử dụng

-          Báo cáo việc sử dụng thiết bị theo quy định

-          Lên kế hoạch thống kê tình hình sử dụng thiết bị năm học 2010-2011

                  Kế Toán:

-          Cấp phát lương tháng 04/2011, nộp báo cáo chi tiêu nội bộ năm 2011

-          Quyết toán quý I năm 2011

                  Bảo vệ:

-          Bảo quản tốt tài sản và chịu trách nhiệm về tài sản của nhà trường

-          Trực đêm theo quy định

-          Đốt rác 02 lần / tuần đảm bảo không để tình trạng mất vệ sinh hố rác

                 Phục vụ:

-          Đảm bảo “ Xanh, sạch, đẹp và an toàn”

-          Vệ sinh trường lớp theo quy định, không để tình trạng rác có ở sân trường và các hành lang

-          Mỗi buổi học làm vệ sinh nhà vệ sinh 02 lần, không để tình trạng có mùi hôi ở các nhà vệ sinh

        @ Chuyên Môn:

                  Phó Hiệu Trưởng:

-          Lập danh sách đề nghị giáo viên giỏi trường năm học 2010-2011

-          Tăng cường công tác quản lý chuyên môn

-          Lên kế hoạch ngân hàng đề, chuẩn bị thi KH II

-          Tuyên truyền GD học sinh các ngày lễ lớn trong tháng

-          Duyệt HSSS tổ trưởng và sổ đầu bài theo quy định

-          Kiểm tra tình hình phụ đạo học sinh yếu, kém

-          Kiểm tra nội bộ theo KH

-          Tham mưu với xã việc vận động HS ra lớp

-          Báo cáo hàng tháng cho hiệu trưởng theo quy định

                  Tổ Trưởng:

-          Tăng cường giám sát việc phụ đạo HS yếu, kém

-          Nâng cao chất lượng dạy và học

-          Triển khai kế hoạch làm đề thi HK II

-          Thực hiện tốt các cuộc vận động trong ngành

-          Tăng cường ứng dụng CNTT trong giảng dạy   

-          Tuyên truyền GD kỷ niệm các ngày lễ trong tháng

-          Bào cáo hàng tháng cho Hiệu trưởng theo quy định

        @ Công tác chủ nhiệm:

-          Duy trì sỉ số lớp theo bàn giao đầu năm

-          Tuyên truyền GD học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường

-          Thường xuyên GD kỷ năng sống cho học sinh

-          Tuyên truyền giáo dục HS ngày 30/4 và 1/5 tham gia tốt các phong trào

-          Báo cáo hàng tuần việc HS thực hiện nội quy nhà trường

        @ Công tác Đội:

-          Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác Đội

-          Tổ chức sinh hoạt dưới cờ hàng tuần theo quy định

-          Thường xuyên tập đội trống, nghi thức sinh hoạt đội

-          Phối hợp GVCN hoạt động NGLL, cũng như việc GD đạo đức kỷ năng sống cho HS

-          Tổ chức, giám sát, Xử lý việc thực hiện nội quy nhà trường của HS

-          Tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi, thân thiện khi đến trường của HS

-          Thực hiện tốt khẩu hiệu “ Mỗi ngày đến trường, là một niềm vui. Mỗi ngày đi học là một ngày tiến bộ”

-          Dự thi “Tổng phụ trách Đội” giỏi cấp huyện 

         @ Công tác phổ cập:

-          Tổ chức mở lớp PC THCS năm 2011

-          Lập KH công tác PC THCS năm 2011

-          Thực hiện tốt kế hoạch của phòng GD&ĐT

 

                                                                            Phú Tân, ngày 26, tháng 03 năm 2011

                                                                                             Hiệu Trưởng

 

                         

               

Kế hoạch tháng 03 năm 2011

đăng 01:42, 4 thg 3, 2011 bởi Tuấn Huỳnh Anh   [ đã cập nhật 02:48, 4 thg 3, 2011 ]

KẾ HOẠCH THÁNG 03 NĂM 2011

  1. Công tác trọng tâm:

-          Tuyên truyền kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/03

-          Tham gia thi giáo viên giỏi Huyện

-          Tham gia dự thi học sinh giỏi và Điền kinh cấp Tỉnh

-          Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

-          Tổ chức các phong trào  8/3 và 26/3

-          Tổ chức vận động học sinh ra lớp PT và lớp PC THCS năm 2011.

  1. Công tác cụ thể:

       @ Hành chánh – văn phòng:

              Văn Thư:

-          Báo cáo định kỳ hàng tháng cho UBND xã và phòng GD&ĐT

-          Thực hiện nghiên túc các quy định của nhà trường

-          Vào sổ công văn đi, đến đúng quy định

                   Thư Viện:

-          Triển khai nội quy thư viện đến giáo viên và học sinh để thực hiện

-          Lập HSSS quản lý trên máy tính, đúng theo quy định của ngành GD&ĐT

-          Báo cáo hàng tháng theo quy định

                   Thiết Bị:

-          Cấp thiết bị đảm bảo khi lên lớp, tránh tình trạng có thiết bị mà không sử dụng

-          Báo cáo việc sử dụng thiết bị theo quy định

-          Cập nhật thường xuyên danh mục thiết bị trên máy tính

                  Kế Toán:

-          Cấp phát lương tháng 03/2011, nộp báo cáo chi tiêu nội bộ năm 2011

-          Hoàn thành các loại hồ sơ quyết toán năm 2010

                  Bảo vệ:

-          Bảo quản tốt tài sản và chịu trách nhiệm về tài sản của nhà trường

-          Trực đêm theo quy định

-          Đốt rác 02 lần / tuần đảm bảo không để tình trạng mất vệ sinh hố rác

                 Phục vụ:

-          Đảm bảo “ Xanh, sạch, đẹp và an toàn”

-          Vệ sinh trường lớp theo quy định, không để tình trạng rác có ở sân trường và các hành lang

-          Mỗi buổi học làm vệ sinh nhà vệ sinh 02 lần, không để tình trạng có mùi hôi ở các nhà vệ sinh

        @ Chuyên Môn:

                  Phó Hiệu Trưởng:

-          Lập danh sách đề nghị giáo viên giỏi trường để Hiệu trưởng ra QĐ công nhận

-          Tiếp đoàn kiểm tra dự giờ giáo viên giỏi Huyện

-          Đưa học sinh giỏi  dự thi cấp tỉnh ( 13/03/2011)

-          Đưa học sinh dự thi Điền kinh cấp Tỉnh ( 18-19/03/2011)

-          Tổ chức phân công giáo viện đi vận động HS ra lớp (06/03/2011)

-          Duyệt HSSS tổ trưởng và sổ đầu bài theo quy định

-          Kiểm tra tình hình phụ đạo học sinh yếu, kém

-          Kiểm tra nội bộ theo KH

-          Báo cáo hàng tháng cho hiệu trưởng theo quy định

                  Tổ Trưởng:

-          Tiếp tục chỉ đạo bồi dưỡng HS giỏi tỉnh và phụ đạo HS yếu, kém

-          Quản lý nghiêm túc việc bồi dưỡng cũng như phụ đạo phải có hiệu quả cao

-          Cùng với BGH tiếp đoàm KT thi giáo viên giỏi Huyện

-          Tham gia, thực hiện tốt các phong trào nhà trường 8/3 và 26/3

-          Tăng cường ứng dụng CNTT trong giảng dạy   

-          Mở chuyên đề Toán “ ứng dụng CNTT thiết kế bài giảng môn toán”

-          Phân công giáo viên tham gia vận động HS ra lớp theo KH

-          Bào cáo hàng tháng cho Hiệu trưởng theo quy định

        @ Công tác chủ nhiệm:

-          Duy trì sỉ số lớp theo bàn giao đầu năm

-          Tham gia vận động HS ra lớp PT và PCTHCS theo chỉ tiêu ( 6/3/2011)

-          Thường xuyên GD kỷ năng sống cho học sinh

-          Tuyên truyền giáo dục HS ngày 8/3 và 26/3 tham gia tốt các phong trào

-          Báo cáo hàng tuần việc HS thực hiện nội quy nhà trường

        @ Công tác Đội:

-          Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác Đội

-          Tổ chức sinh hoạt dưới cờ hàng tuần theo quy định

-          Thường xuyên tập đội trống, nghi thức sinh hoạt đội

-          Phối hợp GVCN hoạt động NGLL, cũng như việc GD đạo đức kỷ năng sống cho HS

-          Tổ chức, giám sát, Xử lý việc thực hiện nội quy nhà trường của HS

-          Tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi, thân thiện khi đến trường của HS

-          Thực hiện tốt khẩu hiệu “ Mỗi ngày đến trường, là một niềm vui. Mỗi ngày đi học là một ngày tiến bộ”

-          Dự thi “Tổng phụ trách Đội” giỏi cấp huyện 

         @ Công tác phổ cập:

-          Tổ chức mở lớp PC THCS năm 2011

-          Lập KH công tác PC THCS năm 2011

-          Điều chỉnh số liệu theo thống kê TH ĐĐT.

 

                                                                            Phú Tân, ngày 28, tháng 02 năm 2011

                                                                                             Hiệu Trưởng

 

                         

               

Học sinh giỏi cấp Huyện năm học 2010-2011

đăng 01:42, 2 thg 3, 2011 bởi Tuấn Huỳnh Anh   [ đã cập nhật 03:21, 20 thg 3, 2011 ]

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN, TỈNH

NĂM HỌC 2010-2011 

Stt

Họ Và Tên

Môn dự thi

Điểm thi

Xếp giải Huyện

Xếp giải Tỉnh

1

Trương Bạch Đồng

Địa Lý

11.25

K.khích


2

Thái Thị Phương Trang

GDCD

9.00

K.khích

 

3

Thạch Thị Thanh Nhàn

GDCD

9.50

K.khích

 

4

Huỳnh Thị Ngọc Oanh

GDCD

9.75

K.khích

K.khích

5

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

GDCD

10.50

K.khích


6

Lý Ngọc Trinh

Hóa học

15.50

Ba

 

7

Lý Tài

Hóa học

17.50

Nhì

Ba

8

Lâm Diễm Thủy

Lịch sử

12.00

K.khích


9

Lâm Ngọc Hiên

Lịch sử

15.35

Nhất


10

Huỳnh Dương Tuyết Nhung

Ngữ văn

10.00

K.khích

K.khích

11

Thạch Quỳnh Như

Ngữ văn

11.50

K.khích

Ba

12

Quách Thái Thọ

Vật lý

12.50

K.khích

K.khích

13

Sơn Thị Hồng Nhiên

Vật lý

14.50

Nhì

Ba

Hoạt động của nhà trường

đăng 22:27, 18 thg 2, 2011 bởi Tuấn Huỳnh Anh


Thông báo

đăng 22:27, 18 thg 2, 2011 bởi Tuấn Huỳnh Anh   [ đã cập nhật 03:03, 20 thg 3, 2011 ]

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN, TỈNH Năm Học 2010-2011...Xem

Kế hoạch tuần

đăng 22:27, 18 thg 2, 2011 bởi Tuấn Huỳnh Anh   [ đã cập nhật 03:02, 20 thg 3, 2011 ]


Kế hoạch tháng

đăng 22:26, 18 thg 2, 2011 bởi Tuấn Huỳnh Anh   [ đã cập nhật 22:49, 28 thg 3, 2011 ]

KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2011... xem và tải về

KẾ HOẠCH THÁNG 03 NĂM 2011... Xem và tải về 

1-7 of 7