KẾ HOẠCH " XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC

đăng 23:00, 11 thg 9, 2010 bởi Tuấn Huỳnh Anh

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH

TRƯỜNG THCS PHÚ TÂN

 

Số: 02KH-THCS-PT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

             

                                  Phú Tân, ngày 09 tháng 09 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN- HỌC SINH TÍCH CỰC

Năm học 2010-2011 và giai đoạn 2008-2013.

 

          Thực hiện Chỉ thị số 40/CT-BGD ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về phát động phong trào thi đua và Kế hoạch số 307/KH-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và đào tạo về kế hoạch triển khai “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013 . Trường THCS Phú Tân lập kế hoạch triển khai  “Xây dựng trường học thân thiện -Học sinh tích cực” năm học 2010-2011 và giai đoạn 2008-2013 như sau:

          I- Đặc điểm tình hình nhà trường liên quan đến việc “xây dựng trường học-học sinh tích cực”:

          1- Những thuận lợi cơ bản:

          - Nhà trường được xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Có đầy đủ các công trình vệ sinh thuận lợi và sạch sẽ; CB-GV và HS đều tham gia tích cực trong việc trồng và chăm sóc cây xanh.

          - Hoạt động dạy và học tương đối có kết quả thực chất, CB-GV nhiệt tình trong công tác, tích cực đổi mới phương pháp dạy học và công tác. Học sinh được phát huy quyền làm chủ trong mọi hoạt động giáo dục.

          - Nhà trường đã chú trọng rèn luyện kỷ năng sống cho học sinh thông qua nhiều hoạt động đoàn thể và hoạt động xã hội, thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khoá, tuyên tuyền thực hiện đúng pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội.

          - Địa bàn có chùa Bốn mặt, chompa là điều kiện tốt để giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc của địa phương cho học sinh.

 

          2- Những khó khăn và tồn tại:

          - Mặc dù CSVC – KT và cảnh  quan môi trường đã được đầu tư xây dựng qua nhiều năm nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu giáo dục hiện nay; ý thức bảo vệ môi trường, cây xanh và tinh thần tiết kiệm của một bộ phận không nhỏ trong học sinh còn hạn chế.

          - Hoạt động dạy và học còn nhiều hạn chế, có đổi mới phương pháp nhưng chưa đều, chưa rộng và đặc biệt chưa lôi cuốn được học sinh chuyên cần trong học tập và chưa khuyến khích được đại bộ phận học sinh sáng tạo, vươn lên và có ý thức tự học.

          - Học sinh chưa thực sự làm chủ trong quá trình học tập vì quá trình dạy học, chúng ta có nhiều  học sinh  bỏ học, không ham học, ảnh hưởng các tệ nạn xã hội nên quá trình thực hiện các giải pháp đạt hiệu quả thấp.

          - Việc rèn luyện kỷ năng sống cho học sinh mặc dù được quan tâm nhưng hiệu quả còn thấp, thể hiện: Kỷ năng xử lý tình huống, kỷ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm còn non; nhiều học sinh thiếu ý thức rèn luyện và bảo vệ sức khoẻ, thiếu kỷ năng phòng chống tai nạn thương tích và ứng xử văn hoá.

          - Đã tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, lành mạnh kể cả các trò chơi dân gian nhưng chưa lôi cuốn được hầu hết học sinh tham gia nên hạn chế trong việc giáo dục.

 

          II- Phương hướng, nhiệm vụ triển khai thực hiện “xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” năm học 2010-2011 và  giai đoạn 2008-2013:

         

1- Phương hướng và mục tiêu chung:

          Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường Giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của nhà trường và đáp ứng yêu cầu của địa phương. Phát huy tính chủ động tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả. Phấn  đấu đến năm 2013 chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu “xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” theo đúng các nội dung cơ bản của Chỉ thị 40/2008/CT-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và đào tạo.

 

          2- Các nhiệm vụ cụ thể:

          2.1- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi và thảo luận về mục tiêu, yêu cầu, nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện -Học sinh tích cực” theo chỉ thị 40/2008/CT-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và đào tạo tới tất cả cán bộ giáo viên, học sinh và quyết định tham gia phong trào này ngay từ năm học .

 

          2.2-  Thành lập Ban chỉ đạo việc tổ chức thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện -Học sinh tích cực” ngay từ đầu năm học, gồm các đồng chí Lãnh đạo, đại diện BCH Công đoàn, TPT, BCH Chi Đoàn thanh niên, các Tổ trưởng chuyên môn và Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh để tham mưu, tư vấn, theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch.

 

          2.3- Tiếp tục duy trì và giữ vững trường học Xanh - Sạch - Đẹp và an toàn: Bảo đảm trường học an toàn, sạch sẽ, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế đúng quy cách, CB-GV-CNV và học sinh tích cực tham gia trồng cây xanh, bảo vệ môi trường.

         

          2.4- Dạy và học có hiệu quả phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi lớp giúp các em tự tin trong học tập: Tiếp tục tích cực đổi mới phương pháp dạy học nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh. Khuyến khích học sinh đề xuất sáng kiến và cùng các thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy và học có hiệu quả ngày càng cao.

Tăng cường ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

 

          2.5- Tăng cường việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh:

          - Thông qua các giờ dạy, hoạt động để rèn kỹ năng ứng xử với các tình huống trong cuộc sống và thói quen, kỹ năng làm việc theo mhóm.

          - Rèn sức khoẻ, ý thức bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng phòng chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tệ nạn khác.

          - Rèn kỹ năng ứng xử văn hoá, chung sống hoà bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội.

          - Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh, như: Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, vui chơi, tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi học sinh.

 

          2.6- Tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng ở địa phương:

          - Nhận chăm sóc chùa Bốn Mặt, thực hiện lồng ghép với các môn học để giáo dục truyền thống văn hoá dân tộc, tinh thần cách mạng  một cách có hiệu quả nhất cho tất cả học sinh.

          - Phối hợp với chính quyền, đoàn thể và nhân dân phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng  cho cuộc sống của cộng đồng ở địa phương và khách du lịch.

         

III- Các giải pháp tổ chức thực hiện:

 

          1- Làm tốt công tác tuyên truyền và phát động thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực” trong lễ khai giảng năm học mới. Mọi CB-GV-CNV và học sinh của trường, mọi tổ chức trong nhà trường  cam kết thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực”. Làm sao cho mọi CB-GV-CNV, học sinh và mọi người trong xã hội đều hiểu rõ được mục tiêu, yêu cầu và nội dung của “trường học thân thiện-học sinh tích cực”; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với tình hình, điều kiện của Nhà trường và địa phương.

         

          2- Tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương:

          - Chỉ đạo việc phối hợp giữa các tổ chức: Ban văn hoá-thể thao, Đoàn Thanh niên xã Phú Tân, Hội Chữ thập đỏ, ban trụ trì chùa Bốn Mặt và các ngành liên quan cùng với Nhà trường có chương trình phối hợp tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

- Có kế hoạch cùng với Nhà trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, cho học sinh, đảm bảo về cơ sở vật chất cho nhà trường đáp ứng các tiêu chí của trường học thân thiện- học sinh tích cực.

 

3- Phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” phải được kết hợp với việc thực hiện nhiệm vụ năm học và thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo” và thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục trong năm học.

 Những việc làm trên phải được thể hiện trong kế hoạch của từng các nhân, các tổ chức trong nhà trường hàng tuần, tháng, có đánh giá nhận xét, đúc rút kinh nghiệm vào cuối kỳ, cuối năm, đưa vào nội dung thi đua để xét khen thưởng và kỷ luật. Phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Chỉ đạo để có kế hoạch theo dõi, tổ chức giám sát, chỉ đạo, đánh giá... kịp thời, khách quan mang lại hiệu quả tốt. Tiếp tục thực hiện “Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường”  đã được thống nhất, đặc biệt cần thực hiện tốt các quy tắc ứng xử  giữa các thành viên trong Nhà trường đã được cụ thể hoá trong quy chế.

 

          4- Tiếp tục đầu tư cả sức người và tài chính để xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn:

          - Tu sửa, mua sắm CSVC, thiết bị đảm bảo yêu cầu về chất lượng, không chỉ phục vụ các hoạt động dạy học mà còn đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động ngoại khoá, vui chơi, thể dục thể thao, văn nghệ... Sửa chửa hệ thống điện, nước, bàn ghế, phòng học, phòng thực hành, sân bải... đảm bảo an toàn, sạch đẹp.

          - Tiếp tục đầu tư xây dựng cảnh quan môi trường đảm bảo theo các tiêu chí xanh sạch đẹp của Bộ Giáo dục, phát động CB-GV-CNV và học sinh tiếp tục ủng hộ, chăm sóc cây cảnh, cây bóng mát từ ngoài đường, vào sân trường cho đến các phòng học, phòng làm việc.

          - Giáo dục ý thức trách nhiệm cho học sinh trong việc bảo vệ môi trường. tham mưu với địa phương có biện pháp quản lý người bán hàng rong trước cổng trường, nơi làm mất vẽ đẹp cảnh quan, làm ô nhiểm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng trường học thân thiện.

 

          5- Tập trung chỉ đạo công tác dạy và học đảm bảo tính hiệu quả phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi lớp giúp các em tự tin trong học tập:

- Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học đảm bảo yêu cầu lấy học sinh làm trung tâm; Khuyến khích được sự chuyên cần, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh. Chú trọng giúp đỡ học sinh học yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho học sinh làm chủ quá trình học tập của mình, biết đề xuất sáng kiến và cùng các thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy và học cũng như tham gia các hoạt động giáo dục có hiệu quả ngày càng cao.

 

          6- Tăng cường việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh:

          - Tăng cường các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội; các giờ dạy, hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt lớp, chào cờ đầu tuần... để rèn kỹ năng ứng xử với các tình huống trong cuộc sống và thói quen, kỹ năng làm việc theo mhóm cho học sinh. Chú trọng tất cả các đối tượng học sinh, không chỉ tập trung ở một số em có kỷ năng điều hành, quản lý.

          - Chú trọng thực hiện nghiêm túc chương trình bộ môn thể dục, giáo dục rèn sức khoẻ, xây dựng thói quen và ý thức bảo vệ sức khoẻ; tập huấn và luyện tập các kỹ năng phòng chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tệ nạn khác.

          - Rèn luyện cho học sinh có kỹ năng ứng xử văn hoá; tự đấu tranh để chống hình thành các băng nhóm tội phạm, phòng ngừa bạo lực và bảo đảm một tập thể lành mạnh không có học sinh ảnh hưởng các tệ nạn xã hội.

 

          6- Tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng ở địa phương:

          - Chủ động phối hợp với BQT chùa Bốn Mặt để tổ chức cho học sinh lao động, chăm sóc di tích góp phần làm cho Nhà chùa ngày càng đẹp, xứng đáng là chùa có truyền thống giáo dục, tuyên truyền và giới thiệu di tích với bạn bè và khách du lịch.

          - Tổ chức sinh hoạt, giã ngoại, cắm trại, báo cáo truyền thống... ngay trên khu di tích lịch sử để cho các em có điều kiện gần gủi hơn với khu di tích, gắn bài học với thực tiển để giáo dục truyền thống văn hoá, dân tộc, tinh thần cách mạng  một cách có hiệu quả.

 

          IV- Những kiến nghị:

          Nhiệm vụ triển khai thực hiện “xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” năm học 2010-2011 và giai đoạn 2008-2013  là việc làm tuy không mới nhưng là nhiệm vụ khó khăn vì khi thực hiện sẽ phải huy động sức mạnh của tất cả các lực lượng trong toàn trường và ngoài xã hội; Chính vì khó khăn đó nhà trường kiến nghị:

1-    Kiến nghị BCH Đảng Uỷ, HĐND, UBND và UBMT xã Phú Tân có sự chỉ đạo cụ thể để các ban ngành, các tổ chức đoàn thể phối hợp với nhà trường trong việc “xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” để có thể về đích thắng lợi vào năm 2013.Trước mắt chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Ban văn hoá thông tin thực hiện “Kế hoạch liên ngành triển khai phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực”” theo kế hoạch số  7575/KHLN ngày 19/8/2008 của Bộ Giáo Dục, Bộ Văn Hoá và Trung ương Đoàn.  Và chương trình phối hợp xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học của Tỉnh Đoàn và Sở GD&ĐT Sóc Trăng .

2-     Kiến nghị BQT chùa Bốn mặt, Đoàn Thanh niên và Ban văn hoá thông tin cùng với Nhà trường thống nhất xây dựng chương trình phối hợp liên ngành và tổ chức thực hiện chương trình đó để chung sức xây dựng “trường học thân thiện-học sinh tích cực”.

3-    Việc bán hàng trước cổng trường là không hợp vệ sinh, cảnh quan, môi trường và khó giáo dục kỷ năng thân thiện cho học sinh. Kiến nghị Đảng uỷ, HĐND, UBND xem xét có thể cho phép người hợp đồng làm Căng-tin ngay trong trường để có điều kiện quản lý theo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn theo quy định, tạo nên cảnh quan môi trường đẹp hơn.

Nơi nhận:

-          Phòng GD&ĐT Châu Thành

-          Đảng Uỷ, HĐND, UBND xã Phú Tân

-          Lưu VP

 

 
                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

ĉ
Tuấn Huỳnh Anh,
23:09, 11 thg 9, 2010
Comments