Kế Hoạch Kiểm Tra Nội Bộ Năm học 2010-2011

đăng 21:13, 30 thg 9, 2010 bởi Tuấn Huỳnh Anh   [ đã cập nhật 21:27, 30 thg 9, 2010 ]

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            

 TRƯỜNG THCS PHÚ TÂN                                     Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       Số: 04 /KH-THCSPT                                                      Phú Tân, ngày 29  tháng 09  năm 2010

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra nội bộ trường học

Năm học 2010-2011

 

Kính gửi :     Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành.

 

Căn cứ kế hoạch số 59/KH-TTr ngày 10/09/2010 của Sở giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc thanh kiểm tra giáo dục phổ thông, năm học 2010-2011 .

Căn cứ kế hoạch số 42/KH- PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành V/v: hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011;

          Trường THCS Phú Tân xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2010-2011 như sau:

Phần I : KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Nhằm thực hiện Nghị quyết trường THCS Phú Tân  về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2010– 2011. Kịp thời phát hiện những thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác, thực hiện qui chế chuyên môn để có biện pháp giúp đỡ, chấn chỉnh, khắc phục nghiêm túc và thực hiện đúng quy chế, quy định của ngành.

Qua kiểm tra để đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học, nâng cao hiệu lực của công tác quản lý. Củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương trường học, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục.

          Lực lượng kiểm tra nội bộ trường học là những CBGV trong Ban kiểm tra nội bộ do Hiệu trưởng nhà trường quyết định theo biên chế của mỗi năm học. Thành phần của ban kiểm tra là CBQL trường học, những cán bộ Tổ chuyên môn, cán bộ chủ chốt các Đoàn thể, giáo viên giỏi, giáo viên có năng lực, uy tín trong nhà trường.

II/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG :

1. Kiểm tra nội bộ trường học:

-   Tập trung kiểm tra về số lượng, chất lượng cán bộ nhà giáo, nhân viên đối chiếu với quy định của nhà nước; công tác tuyển sinh đầu cấp; công tác “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; công tác “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; công tác thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, chống lãng phí.

-    Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể.

-   Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá như thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn, kiểm tra, đánh giá xếp loại, xét kết quả lên lớp, tốt nghiệp, thi học sinh giỏi ...)

-  Kiểm tra việc giáo dục toàn diện đối với học sinh như : kế hoạch hoạch giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thể chất, giáo dục lao động hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động xã hội; kết quả xếp loại đạo đức và kết quả giáo dục; các chương trình hành động phòng chống tai nạn, tệ nạn xã hội khác.

-   Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng bao gồm xây dựng kế hoạch giáo dục, bố trí, sử dụng đội ngũ; thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, học sinh; công tác kiểm tra, quản lý chuyên môn, tài chính, tài sản; công tác xã  hội hoá giáo dục.

-   Kiểm tra cơ sở vật chất, kỹ thuật, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, trật tự, vệ sinh, an toàn, cảnh quan, môi trường sư phạm; thiết bị dạy học, phương tiện làm việc; số lượng, chất lượng  phòng học, phòng làm việc, phòng thiết bị - thư viện, sân chơi, bãi tập.

2. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên:

-   Kiểm tra về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; việc chấp hành pháp luật nhà nước; chấp hành quy chế của ngành, nội quy cơ quan; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; Sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh, nhân dân; tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh; Không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh.

-   Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm; kết quả giảng dạy, thực hiện các nhiệm vụ giáo dục khác được giao...)

-   Trong kiểm tra cần chú trọng đến chất lượng; chấn chỉnh tình trạng yếu kém, phát hiện bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến; Kiểm tra việc vận dụng các tiêu chuẩn quy định để đánh giá giáo viên đúng thực chất; Không chạy theo thành tích, tránh tình trạng nương nhẹ bao che khuyết điểm., không chỉ ra được những tồn tại, thiếu sót cần khắc phục.

3. Kiểm tra việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông:

-    Kiểm tra thực hiện kế hoạch giáo dục, cấp sách giáo khoa, sử dụng trang thiết bị giáo dục; Việc thực hiện chương trình của giáo viên và tuyên truyền giáo dục đến cha mẹ học sinh.

-   Tập trung dự giờ rút kinh nghiệm để giúp giáo viên nắm vững chương trình, sách giáo khoa, đặc biệt là yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh (cả trong dạy lý thuyết và thực hành, thí nghiệm). Việc tổ chức các hội nghị, hội thảo để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, nhằm phát hiện và đề ra các biện pháp giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chương trình.

-   Kiểm tra đánh giá công tác quản lý, sử dụng thiết bị, sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu bồi dưỡng và tự làm đồ dùng dạy học, tăng cường các biện pháp quản lý, chống thất thoát, lãng phí.

-   Thông qua kiểm tra công tác thực hiện chủ đề năm học “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”, cần rút ra những bài học kinh nghiệm để kiến nghị và tham mưu cho các cấp quản lý giáo dục.

4. Kiểm tra chuyên đề :

a.  Kiểm tra công tác tổ chức các kỳ thi kiểm tra học kì, công tác xét lên lớp, tuyển sinh đầu cấp để đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác

-   Tăng cường công tác kiểm tra việc hoàn thành chương trình, đánh giá xếp loại học sinh cuối năm, cuối cấp.

-   Phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp tổ, giáo viên quản lý lỏng lẻo, cắt xén chương trình, giáo viên tự ý sửa chữa điểm làm thay đổi xếp loại học tập của học sinh.

b. Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động:

-  Năm học 2010 – 2011 tiếp tục thực hiện ba cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động 2 không với bốn nội dung, cuộc vận động “ mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

-   Việc tiếp tục triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các biện pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của trường.

c. Kiểm tra việc quản lý cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ.

-   Thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại đơn vị mình; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong quản lý và sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp đối với CB GV CNV và học sinh.

d. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:

-   Thực hiện đầy đủ các quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo.

-   Giải quyết kịp thời những vụ việc khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức; đồng thời kiên quyết xử lý những người lợi dụng dân chủ để khiếu nại, tố cáo trái quy định của pháp luật.

đ. Kiểm tra việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng.

-   Kiểm tra việc cán bộ giáo viên công nhân viên được biết, được nghiên cứu về Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng.      

III/ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra nội bộ:

-   Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, nội bộ trường học theo sự phân công của Trưởng ban và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra của ngành cấp trên.

-   Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên:

a.  Trưởng ban: Phụ trách chung, chủ trì trong việc xây dựng nội dung, kế hoạch công tác kiểm tra của đơn vị.

b.  Phó trưởng ban : Chịu trách nhiệm triển khai nội dung kế hoạch, tổng hợp đánh giá kết quả, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình kiểm tra trong phạm vi thẩm quyền được phép. Thống kê, báo cáo kết quả sau mỗi đợt kiếm tra.

c.  Các thành viên của Ban Kiểm tra nội bộ có trách nhiệm phụ trách tập trung về lĩnh vực được phân công như sau:

* Đ/c Trần Minh Quang – Trần Lâm Diệu            

-         Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên.

-         Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Hai không”

-         Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, sáng tạo và tự học" của giáo viên.

* Đ/c Thái Minh Xuân – Trần Thụy Thanh Thảo

-        Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên.

-        Kiểm tra việc thực hiện phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

* Đ/c Trương Hùng Dũng – Trần Phú Nhân

-         Kiểm tra nội bộ trường học.

-         Kiểm tra việc tổ chức các kỳ kiểm tra; đánh giá xếp loại, xét lên lớp cho học sinh cuối kỳ cuối năm; xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh đầu cấp.

-         Thanh tra xác minh khiếu nại tố cáo (nếu có)

* Đ/c Thạch Thị Liễu – Châu Ngọc Huệ

-         Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên

-         Kiểm tra việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

* Đ/c Trịnh Thị Thanh Thúy – Thạch Ngọc Thy Phương

-         Kiểm tra việc thực hiện dạy thêm học thêm. Kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, chống lãng phí.

-         Kiểm tra việc cấp phát bằng tốt nghiệp THCS.

-         Kiểm tra việc thực hiện quy ước xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa; việc thực hiện dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm.

d.  Phương pháp kiểm tra :

-  Các thành viên tích cực nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản về công tác thanh tra nói chung và công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi lĩnh vực được phân công để thực hiện.

-  Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho lĩnh vực được phân công; đề xuất với thủ trưởng đơn vị để được phê duyệt, chủ động thực hiện kế hoạch kiểm tra theo yêu cầu chỉ đạo của nhà trường và cấp trên.

2. Tổ chức thực hiện

a.     Công tác kiểm tra thường xuyên:

+ Kiểm tra lịch báo giảng mỗi tuần 01 lần.

+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên: mỗi tháng 01 lần.

+ Kiểm tra giáo án mỗi tháng 01 lần

+ Kiểm tra sổ điểm lớp mỗi tháng 01 lần

+ Kiểm tra việc cho điểm, tính điểm, xếp loại học sinh mỗi học kỳ 02 lần

b.    Công tác kiểm tra toàn diện giáo viên:

Mỗi học kỳ thanh tra toàn diện 06 giáo viên theo kế hoạch tháng. Lực lượng kiểm tra là các thành viên của Ban kiểm tra nội bộ nhà trường thực hiện theo phân công nhiệm vụ cụ thể của Trưởng ban. Đối tượng được thanh tra được báo trước 3 ngày.

c.      Kiểm tra công tác quản lý của nhà trường:

Thực hiện kiểm tra chủ yếu là việc thực hiện chế độ hồ sơ, sổ sách; việc thực hiện chế độ sinh hoạt, hội họp; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch; việc lưu trữ và bảo quản hồ sơ… Đối tượng được kiểm tra là các tổ chuyên môn, các bộ phận công tác: tài vụ, tài chính, thư viện, TBDH ... và các mặt công tác: Phổ cập GDTHCS; lao động - hướng nghiệp; hoạt động ngoài giờ lên lớp; giáo dục thể chất và y tế vệ sinh trường học.

d.    Công tác kiểm tra của BGH nhà trường:

Kiểm tra chế độ dạy và học thường xuyên hàng tuần.   

Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của các tổ chuyên môn, tổ hành chính văn phòng. Kiểm tra chế độ hồ sơ mỗi học kỳ 01 lần  

Phấn đấu trong mỗi học kỳ tất cả giáo viên, nhân viên đều được BGH kiểm tra, nhận xét ở các mặt công tác.

Kết quả nhận xét, đánh giá ở mỗi đợt kiểm tra được đề xuất với nhà trường, cơ quan cấp trên về xử lý vi phạm kỷ luật đối cá nhân, tập thể có nội dung vi phạm.

Thực hiện sơ kết công tác kiểm tra  nội bộ.

-         Học kỳ I: Ngày 19/12/2010 và báo cáo về Phòng Giáo dục ngày 26/12/2010

-         Học kỳ II: Ngày 20/5/2011 và báo cáo về Phòng Giáo dục ngày 26/5/2011

  

Phần II : KẾ HOẠCH CHI TIẾT HÀNG THÁNG

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THỰC HIỆN

09

-Kiểm tra việc bàn giao học sinh .

-Xây dựng nề nếp củng cố tổ chuyên môn.

-Thành lập ban KTNB và hướng dẫn lập hồ sơ  KTNB.

-Thực hiện công tác huy động học sinh đầu năm.

-HT-GVCN.

-PHT - TT

-HT

 

-PHT-GVCN-TPT.

10

-Lên kế hoạch và triển khai kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề  năm học  2010-2011.

-Kiểm tra toàn diện 02 GV, mỗi tổ 01 GV.

-Kiểm tra thực hiện sổ sách của tổ trưởng chuyên môn và các giáo viên .

-Dự giờ nắm tình hình giảng dạy của GVBM lớp 6.

-Kiểm tra công tác quản lý thiết bị dạy học.

 

-HT-PHT.

-BGH-TT.

 

-PHT-TT .

-BGH-TT.

-Ban KT.

11

-Kiểm tra toàn diện 02 GV, mỗi tổ 01 GV.

-Dự giờ nắm tình hình giảng của GVBM  lớp 9.

-Kiểm tra công tác thư  viện, tranh ảnh sử dụng dạy học.

-PHT-TT.

-PHT-TT.

-BanTTND-CBTV

12

-Kiểm tra thực hiện sổ sách GVCN toàn trường

-Dự giờ nắm  tình hình GVBM lớp 8.

-Kiểm tra công tác ôn tậpvà thi HKI.

-HT-PHT

-PHT–TT.

-PHT-TT-GV.

01

-Kiểm tra thực hiện sổ sách, xếp loại của GVCN các lớp HKI .

-Kiểm tra chất lượng giảng dạy các bộ môn trong HKI

-Dự giờ nắm  tình hình GVBM lớp 7.

-Kiểm tra chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy một số tổ chuyên môn (đột xuất).

 

-PHT – TT.

-PHT – GVCN.

-PHT-TT.

-PHT – TT.

-HT-PHT-TT

02

-Kiểm tra toàn diện 02 GV, mỗi tổ 01 GV.

-Kiểm tra hồ sơ sổ sách môn Toán- Hoá – Sinh – Địa – TD - CN

-Kiểm tra công tác thực hành thí nghiệm Hoá – Sinh.

-PHT-TT.

-PHT-TT.-TTND

-Ban KT.

 

-PHT-TT.

03

-Kiểm tra toàn diện 02 GV, mỗi tổ 01 GV.

-Kiểm tra hồ sơ sổ sách môn Anh- Văn – MT - Sử-Nh- Lý

-Kiểm tra việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

-PHT-TT.

-PHT-TT.

 

04

-Kiểm tra hồ sơ, hoc bạ K9 chuẩn bị cho công tác xét TNTHCS.

-Kiểm tra việc thực hiện điểm số HKII (kiểm tra chéo).

-Kiểm tra việc ghi sổ đầu bài HKII.

 

-PHT-GVCN K9.

-PHT-TT-GVBM.

 

-HT-TT.

05

-Kiểm tra việc thực hiện chương trình các bộ môn.

-Kiểm tra công tác ôn tập HKII. Kiểm công tác thi cử  HKII.

-Hoàn thành hồ sơ TN K9.

-Hoàn thành xét lên lớp ,ở lại, thi lại.

-Kiểm tra công tác thu hồi sách, tài liệu thư viện.

-PHT-TT.

 

-PHT-TT.

-PHT-GVCN K9.

-HT-GVCN.

-Ban TTND-CBTV.

06

-Tham gia công tác bồi dưỡng hè.  

-Kiểm tra trực hè.

-Kiểm tra bồi dưỡng học sinh rèn luyện trong hè.

-HT-PHT-GV.

-HT-PHT

-PHT-TT-GVCN.

07

-Kiểm tra công tác Tham gia sinh hoạt hè.

-Kiểm tra việc học sinh rèn luyện, thi lại trong hè.

-Xét lên lớp cho học sinh rèn luyện trong hè.

-PHT,TPTĐ,BTCĐ.

-PHT-GVCN.

-HT-GVCN.

08

-Kiểm tra kế hoạch biên chế học sinh đầu năm.

-Kiểm tra công tác huy động học sinh đầu năm học mới.

-Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học mới.

-HT-TT.

-HT-PHT-GVCN.

 

-HT-PHT-TT.

 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ đơn vị trường THCS Phú Tân năm học 2010-2011. Rất mong được sự xem xét phê duyệt của lãnh đạo Phòng Giáo dục.

 

 

                      Ý kiến phê duyệt của Phòng Giáo dục                                      Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĉ
Tuấn Huỳnh Anh,
21:18, 30 thg 9, 2010
Comments