Trang chủCHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE
TRƯỜNG THCS NAM DƯƠNG
HUYỆN NAM TRỰC - TỈNH NAM ĐỊNH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42
(Từ ngày 13/6/2016 - 18/6/2016)

Trọng tâm:Tiếp tục duy trì tốt nền nếp ôn thi lớp 10 theo KH. Tổng kết ôn thi. Chuẩn bị tốt các đk đón Đoàn kiểm tra công tác ôn thi PGD.

CÔNG VĂN MỚI BÊN DƯỚI
TỔNG HỢP KH DẠY THÊM NH 2014-2015.rar 
(341k)


Thứ

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

2

HAI

13/6/16

Giang, Huân, 

 Hà

- Lớp 9 ôn tập.


- Lớp 9 ôn tập.


3

BA

14/6/16

Bắc, Ninh, Bốn


Lớp 9 ôn tập.


- Lớp 9 ôn tập.


4

15/6/16

Giang, Huân, Hà

- Lớp 9 ôn tập.


- Lớp 9 ôn tập.


5

NĂM

16/6/16

Bắc, Ninh, Hà

- Lớp 9 ôn tập.

- 7h: Họp Hội đồng nâng lương: Giang, Bắc, Huân, Ninh, N.Hà, Đ.Hương, Huyền.

- Lớp 9 ôn tập.6

SÁU

17/6/16

Giang,  Huân, Hà

- Lớp 9 ôn tập.

- Lớp 9 ôn tập.


7

BẢY

18/6/16

Bắc, Ninh, Bốn

- Lớp 9 ôn tập.

- Lớp 9 ôn tập.Chủ nhật:CN 19/06/16 Giang, Huân,  Hà
Sáng: - Tổng kết ôn thi: GV dạy.

Chiều:    - Tổng kết ôn thi: GV dạy.

               - 17h: Đ/c Giang gặp mặt HS ôn thi: Huân.


NHÀ TRƯỜNG DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC 
THÁNG .../2016

 
Ĉ
1979 Huan,
15:56, 17 thg 5, 2016
ċ
1. HUONG DAN GIANG DẠY BO MON THCS.rar
(1430k)
1979 Huan,
02:31, 25 thg 9, 2015
Ċ
1979 Huan,
08:08, 9 thg 10, 2015
Ċ
1979 Huan,
02:32, 25 thg 9, 2015
ċ
Bai giang NS-VSMT-Van Anh.rar
(18409k)
1979 Huan,
02:35, 8 thg 10, 2015
ĉ
1979 Huan,
19:02, 30 thg 9, 2015
ĉ
1979 Huan,
20:42, 23 thg 9, 2015
Ċ
1979 Huan,
08:07, 9 thg 10, 2015
Ċ
CV 448.pdf
(122k)
1979 Huan,
22:01, 14 thg 4, 2016
ĉ
1979 Huan,
05:51, 1 thg 12, 2015
Ċ
1979 Huan,
06:56, 15 thg 10, 2015
Ċ
CV-254.pdf
(819k)
1979 Huan,
00:33, 23 thg 12, 2015
Ċ
1979 Huan,
05:58, 25 thg 12, 2015
Ċ
1979 Huan,
07:01, 8 thg 1, 2016
Ĉ
1979 Huan,
19:55, 29 thg 9, 2015
ċ
CÁC KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TỔ TỰ NHIÊN.rar
(262k)
1979 Huan,
01:29, 24 thg 9, 2015
Ĉ
1979 Huan,
18:18, 8 thg 11, 2015
Ĉ
1979 Huan,
01:41, 7 thg 5, 2016
ĉ
1979 Huan,
23:40, 11 thg 10, 2015
ĉ
1979 Huan,
21:38, 29 thg 9, 2015
ċ
KHKT SỞ GDĐT NAM ĐỊNH 2015.rar
(16364k)
1979 Huan,
07:17, 16 thg 10, 2015
ĉ
1979 Huan,
22:02, 14 thg 4, 2016
ĉ
1979 Huan,
02:35, 8 thg 10, 2015
Ċ
1979 Huan,
06:01, 25 thg 12, 2015
Ċ
1979 Huan,
06:58, 8 thg 1, 2016
ċ
Mẫu CSTĐ và LĐTT 15-16.rar
(29k)
1979 Huan,
20:39, 26 thg 5, 2016
ĉ
1979 Huan,
05:30, 19 thg 12, 2015
ĉ
1979 Huan,
17:34, 29 thg 9, 2015
Ċ
QĐ 764.pdf
(1757k)
1979 Huan,
22:02, 14 thg 4, 2016
Ċ
1979 Huan,
01:29, 24 thg 9, 2015
ċ
TỔNG HỢP KH DẠY THÊM NH 2014-2015.rar
(341k)
1979 Huan,
01:01, 6 thg 9, 2016
ċ
bo-de-thi-mon-ngu-van.rar
(40k)
1979 Huan,
22:34, 2 thg 11, 2015
ċ
bo-de-thi-mon-tieng-anh.rar
(66k)
1979 Huan,
22:35, 2 thg 11, 2015
ċ
bo-de-thi-mon-toan.rar
(162k)
1979 Huan,
22:35, 2 thg 11, 2015
ċ
diem rai.rar
(79k)
1979 Huan,
19:46, 25 thg 12, 2015
ĉ
1979 Huan,
02:20, 27 thg 11, 2015
ċ
nhập điểm học kỳ II.rar
(75k)
1979 Huan,
21:05, 24 thg 4, 2016
Ĉ
1979 Huan,
17:58, 11 thg 5, 2016
Ĉ
1979 Huan,
19:35, 14 thg 12, 2015
Comments