Trang chủ

https://sites.google.com/site/truongthcshoangngannamtruc/home/20151114_135519_001.jpg

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 NĂM HỌC 2016 - 2017

Thứ     Ngày  Buổi sáng
 Buổi chiều
 212/9/2016- Chào cờ
- Thực hiện chương trình tuần 4
- Họp Ban chỉ đạo Trại thu tại xã: đ/c Hồng
- Dạy thêm
 3 13/9/2016- Lên lớp theo TKB

- Dạy thêm
 414/9/2016- Lên lớp theo TKB

- Khai mạc trại thu: BGH, đ/c Tổng phụ trách đội, GV Thể dục,GVCN, Đoàn viên, học sinh toàn trường
 515/9/2016- Cắm trại thu

- Cắm trại thu
 616/9//2016- Lên lớp theo TKB- Dạy thêm
 717/9/2016- Lên lớp theo TKB- Lao động vệ sinh
 CN18/9/2016-
  
- Đã có biểu mẫu đánh giá Gv theo chuẩn nghề nghiệp và đánh giá Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn ở trang văn bản của trường. Đề nghị các đ/c lấy biểu mẫu, đọc kĩ hướng dẫn đánh giá và hoàn thiện bảng đánh giá.