Trang chủ


  LỊCH CÔNG TÁC

  TUẦN 2 - THÁNG 1/2016   (Từ ngày 11/01 đến ngày 16/01 )                                   Năm học 2015 -2016

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

TRỰC

HAI

11/01

- Giao ban  (BGH, CT CĐ)

- Chuẩn các điều kiện đón đoàn kiểm tra, thẩm định trường đạt chuẩn Quốc gia

- Lên lớp theo TKB


- Họp Hiệu trưởng tại PGD
- Tổng vệ sinh trường,lớp
- Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra, thẩm định công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia

     

       BGH

BA

12/01

- Lên lớp theo TKB

 


- Đón đoàn kiểm tra, thẩm định công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia

        BGH

13/01

- Lên lớp theo TKB

- Ôn tập, chơi trò chơi

        BGH

NĂM

 

14/01

- Lên lớp theo TKB

 

 - Ôn tập, chơi trò chơi

        BGH  

SÁU

15/01

 

- Lên lớp theo TKB

 - Ôn tập, chơi trò chơi

         BGH


BẢY

16/01-Sinh hoạt tổ chuyên môn.

 

         BGH

CN

17/01