Cáo Phó
 

Gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu:

Ông cố, ông nội, ông ngoại và cha của chúng tôi là:

Ông  PHAN HỮU TẠT

Pháp danh Liễu Minh

Hưởng thọ 80 tuổi

(cựu giáo sư kế toán thương mại Viện Đại Học Vạn Hạnh và

cựu giám đốc trường cao đẳng Quốc Gia Thương Mại Sài Gòn)

Bà cố, bà nội, bà ngoại và mẹ của chúng tôi là:

Bà  PHAN HỮU TẠT

Pháp danh Liễu Tánh

Nhũ danh VÕ THỊ DÀNH

Hưởng thọ 80 tuổi

(cựu giáo sư lý hóa trường Nữ Trung Học Gia Long Sài Gòn)

Con trai, em trai và cháu trai của chúng tôi là:

Cháu  PHAN ANDRE

Hưởng dương 5 tuổi

Đã từ trần trong tai nạn giao thông ngày 19 tháng 8 năm 2009, tại quận hạt San Bernadino, California.

Linh cữu được quàn tại:  OAK HILL MEMORIAL PARK

Phòng Chapel of the Oaks

300 Curtner Ave, San Jose, CA 95125

ĐT: (408)297-2447

  

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

THỨ SÁU 28 THÁNG 8 NĂM 2009

Từ   9 giờ đến 10 giờ 30 sáng:                         Lễ  nhập liệm và phát tang

Từ  10 giờ 30 sáng  đến 4 giờ 30 chiều:          Tụng niệm và thăm viếng

Từ 4 giờ 30 đến 6 giờ 30 chiều:                      Lễ cầu siêu

Từ 6 giờ 30 chiều đến 9 giờ tối:                      Thăm viếng

THỨ BẢY 29 THÁNG 8 NĂM 2009

Từ  9 giờ sáng đến 11 giờ 30 trưa:                  Thăm viếng

Từ 11 giờ 30  đến 1 giờ trưa:                          Đọc điếu văn  

Từ 1 giờ trưa đến 2 giờ 30 chiều:                   Lễ di quan và hỏa táng

 

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

 

Trưởng nữ:      Shadel Phan Vũ Phưong, chồng Shadel William, San Jose, USA

Thứ nam:         Phan Hữu Tâm, vợ Trần Giao Teresa, San Jose, USA                      

Thứ nữ:           Phan Thị Thanh Tân Cindy, chồng Nguyễn Trí Lê, Milpitas, USA

Cháu nội:         Phan Albert, San Jose, USA

                        Phan Christopher, San Jose, USA     

Cháu ngoại:     Vũ Anh Anthony, vợ Phay Amy, San Jose, USA

                        Vũ Anh Andrew, hôn thê Trịnh Sophia, San Jose, USA

                        Vũ Ashley, San Jose, USA

                        Nguyễn Thiên-Hương Angela, Milpitas, USA

                        Nguyễn Thiên-Thanh Felice, Milpitas, USA

Cháu cố:         Vũ Mikayla, San Jose, USA

 

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG