Học tập‎ > ‎IT‎ > ‎Thủ thuật‎ > ‎

Cách sửa lỗi máy tính không vào được Facebook

>> Một số cách truy cập Facebook khi bị lỗi


Windows XP

- Vào menu Start, chọn Control Panel.

- Nhấp đúp vào Network Connections.

- Nhấp chuột phải vào kết nối hiện tại, chọn Properties.

- Chọn Internet Protocol (TCP/IP) và nhấp vào Properties.- Trong phần “Use the following DNS server addresses”, bạn nhập nội dung “Preferred DNS server” và “Alternate DNS server” như sau:

Preferred DNS server: 208.67.222.222

Alternate DNS server: 208.67.220.220- Nhấn OK để lưu cấu hình lại.Tương tự với windows Vista và Windows 7:

- Vào menu Start, chọn Control Panel.

- Nhấp đúp vào Network Connections.

- Nhấp chuột phải vào kết nối hiện tại, chọn Properties.

- Chọn Internet Protocol (TCP/IP) chú ý là Verson 4 và nhấp vào Properties.- Trong phần “Use the following DNS server addresses”, bạn nhập nội dung “Preferred DNS server” và “Alternate DNS server” như sau:

Preferred DNS server: 208.67.222.222

Alternate DNS server: 208.67.220.220- Nhấn OK để lưu cấu hình lại.

Bây giờ bạn có thể vào Facebook bình thường rồi đó.

Comments