Trang chủ

Bảng phân công công việc nhân viên
Lê Đức Trọng

1/ Trực điện thoại: 0903 949 343 - 0932 655 047 - 08 6684 1057

2/ Trực Zalo: 0903 949 343

3/ Trực tin nhắn fanpage: www.facebook.com/trunquecuchi.org

3.1/ Trực tin nhắn fanpage: www.facebook.com/xulyaotom

4/ Trực tin nhắn trên shopify: https://dashboard.tawk.to/

5/ Trực email: info@tqcc.org

6/ Trực email: trunquecuchi@gmail.com

7/ Trực comment trên: www.xulyaotom.com

8/ Trực comment trên: www.trunquecuchi.com

9/ Trực tin nhắn trên: www.youtube.com/trunquecuchi

10/ Viết bài chăm sóc www.trunquecuchi.comwww.xulyaotom.com theo yêu cầu
Nguyễn Thị Hồng Nhung    1/ Thu chi tiền mặt.

1.1/ Tính lương nhân viên

1.2/  Tổng kết tài chính

2/ Quản lý đơn hàng Shopify

3/ In hóa đơn

4/ Quản lý xuất nhập hàng hóa

5/  Quản lý công nợ khách hàng.

6/ Mỗi ngày kiểm tra đơn hàng chờ chuyển khoản. Nhắc nhở khách hàng chuyển khoản cho những đơn hàng chưa chuyển khoản sau 2 ngày đặt hàng.

7/ Mỗi ngày quét trên sapo những đơn hàng nào của nhân viên giao hàng tại công ty cách đây 5 ngày trước xem tình trạng đơn hàng để xử lý đơn hàng. (chưa giao, quên giao, chưa thu tiền, quên nộp tiền, chưa xác nhận hoàn thành, hủy,...)

7.1/ Theo dõi những đơn hàng giao từ củ chi đến khách hàng để xử lý đơn hàng đến lúc hoàn thành.

8/ Viết bài chăm sóc www.trunquecuchi.net theo yêu cầu.

9/ Quản lý đơn hàng Viettel post

10/ Quản lý đơn hàng gửi bằng Lazada
Bùi Thị Anh Thơ1/ Quản lý đơn hàng trên www.lazada.vn/trun-que-cu-chi

2/ Quản lý đơn hàng gửi bưu điện

3/ Chăm sóc KH qua email

4/ Chăm sóc google+

5/ Chăm sóc fanpage www.facebook.com/trunquecuchi.org

6/ Đóng hàng bưu điện + lazada

7/ Viết bài Marketing sản phẩm theo yêu cầu

8/ Review sản phẩm trên shopify

9/ Comment dạo trên các trang www.trunquecuchi.com, www.xulyaotom.com, www.trunquecuchi.net để tăng thứ hạng trên google.

10/ Mỗi tuần làm 1 video chăm sóc youtube để giới thiệu sản phẩm theo yêu cầu.