Trang chủ

TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP VÕ THUẬT 
VIỆT NAM TINH VÕ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


      

  BẠN CÓ MUỐN :
       - Có một sức khỏe và tinh thần khỏe mạnh
          - Là HLV võ thuật chuyên nghiệp.
          - Là VĐV có đẳng cấp.
          - Là một giám đốc võ đường bản lĩnh.                                                                 (Bấm vào để xem toàn trang tin)


    


Văn thiếu võ, văn thành hư nhược

Võ thiếu văn võ hóa bạo tàn
Văn võ hai chữ tương quan
Lục tài thao lược đứng hàng hùng anh


Posted Image

Hà nội                          Huế                            Tp.Hồ Chí Minh            Tp.Dà Nẳng                                     
Ha NoiCo Do HueHo Chi MinhDa Nang

Âm Lịch, Hôm Nay

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích

DIỄN ĐÀN KẾT NỐI
 
 
(Bấm vào logo)


BẤM VÀO ĐÂY XEM CLIP VUI


Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích


Thông tin về thời tiết


   
Chủ đề năm học  

Tuổi trẻ Việt Nam
Kỷ cương - Trách nhiệm - Sẵn sàng


CHIÊU SINH PHONG TRÀO

THÔNG BÁO
Chiêu sinh các 
lớp phong trào môn :

- Aerobic (TD nhịp điệu).
- Võ Taekwondo.
- Võ Karate-do.
- Võ Vovinam.
- Võ Cổ truyền. 
- Võ Nunchaku (Côn).
- Võ Aikido.
- Võ Boxing. 
- Võ Muay Thái.

- Ngày 2, 4, 6 :
  - Ca 1 : Từ 07:00 - 09:00
  - Ca 2 : Từ 09:00 - 11:00
  - Ca 3 : Từ 13:30 - 15:00
  - Ca 4 : Từ 15:00 - 16:30
  - Ca 5 : Từ 17:30 - 18:30
  - Ca 6 : Từ 18:30 - 20:00
- Ngày 3, 5, 7 :
  - Ca 1 : Từ 07:00 - 09:00
  - Ca 2 : Từ 09:00 - 11:00
  - Ca 3 : Từ 13:30 - 15:00
  - Ca 4 : Từ 15:00 - 16:30
  - Ca 5 : Từ 17:30 - 18:30
  - Ca 6 : Từ 18:30 - 20:00
- Ngày T.Bảy - C.Nhật :
  - Ca 1 : Từ 07:00 - 09:00
  - Ca 2 : Từ 09:00 - 11:00
Thể lệ chiêu sinh 


Mừng Sinh Nhật


Hãy tránh xa thù hận ganh ghétClick vào ao cá cho cá ăn giùm nhé!Thank

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích