Liên hệ

Trung tâm Tin học & Ngoại Ngữ 
TÂN THIẾU NIÊN
Điện thoại: 0733. 918 515        -        Di động: 0983.507 017
Cơ sở 1: Trung tâm Tin học - Ngoại Ngữ
Xem Trung tâm Tân Thiếu Niên ở bản đồ lớn hơn


Cơ sở 2: Trung tâm Tin học - Ngoại Ngữ
Xem Trung tâm TÂN THIẾU NIÊN ở bản đồ lớn hơn


Sân tập 1: Câu lạc bộ Võ thuật Cổ truyền - Phái Toàn Phong

Sân tập 2: Câu lạc bộ Võ thuật Cổ truyền - Phái Toàn Phong


Quản lý:  VÕ TRẦN ĐÔNG