Đào tạo theo nhu cầu

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG THEO NHU CẦU THỰC TIỄN DOANH NGHIỆP


Một trong những nhận thức rõ ràng về lý luận cũng như từ thực tế rằng nguồn nhân lực là tài sản quý báu nhất, quan trọng nhất trong quá trình phát triển của các doanh nghiệp. Nhưng khi nói nguồn nhân lực là tài sản quý báu nhất, quan trọng nhất thì cần phải hiểu đó là những con người có tri thức, sáng tạo, đầy nhiệt huyết, tận tâm, và có trách nhiệm cho việc đạt tới tầm nhìn, sứ mạng của doanh nghiệp chứ không phải con người chung chung.

Chiến lược đào tạo và phát triển nhân lực cần chuyển chú trọng từ đào tạo, huấn luyện (training) sang việc chú trọng vào việc học tập (learning) thường xuyên liên tục của người lao động.

Bên cạnh các kỹ năng kỹ thuật, cần chú trọng phát triển các năng lực của người lao động hiện đại: Giải quyết vấn đề sáng tạo, truyền đạt, đàm phán, quản lý xung đột, làm việc đồng đội, học tập liên tục, thích ứng…


Kỹ năng nhân lực phải trở thành năng lực của tất cả các cấp quản lý vì vậy cần nhanh chóng đào tạo cho các cấp quản lý những kỹ năng nhân lực: phỏng vấn, đánh giá việc thực hiện, kèm cặp và phát triển người dưới quyền

Đào tạo giới quản lý các năng lực chiến lược để xây dựng Tầm nhìn, Sứ mạng, Văn hóa, và các chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Đào tạo các nhà quản lý nhân lực với kiến thức và năng lực hiện đại, chú trọng vào quản lý tài năng (talent management) và nhân vốn (human capital management).

Đào tạo những người làm công tác quản lý đào tạo và phát triển nhân lực tại doanh nghiệp những năng lực về xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, quản lý đào tạo, đánh giá hiệu quả đào tạo…

Hệ thống chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên trong một doanh nghiệp cần được kế hoạch hóa thật chi tiết, cụ thể và định hướng rõ ràng, trong đó bao gồm 4 mảng chính yếu cần đào tạo:

  • Nghiệp vụ chuyên môn
  • Ngoại ngữ
  • Công Nghệ Thông Tin
  • Kỹ năng nâng cao năng lực làm việc và kỹ năng Quản lý

Các nhu cầu về đào tạo, sau khảo sát sẽ được phân tích, định hướng và thiết kế khung chương trình phù hợp… Qui trình khảo sát, và tư vấn được tóm lược trong sơ đồ dưới đây:Doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo, xin vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết:
Công Ty TNHH Thương Mại Tin Học Bách Khoa
(Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Ngoại Ngữ Kế Toán)
------------------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội                                
Phone: 0433.723.703 - 0968.026.581         Skype: bachkhoaxuanmai
Email: becvietnam@gmail.com                    Facebook: Bach Khoa Xuan Mai
Comments