Kỹ năng tin học cho người đi làm

Bạn đang tìm lớp đào tạo tin học văn phòng,

1. Trung tâm tin học BÁCH KHOA XUÂN MAI – Đào tạo tin học văn phòng cơ bản
2. Trung tâm tin học BÁCH KHOA XUÂN MAI – Đào tạo tin học văn phòng cơ bản

2. BÁCH KHOA XUÂN MAI – Đào tạo tin học từ đầu cho các đối tượng mới tiếp xúc với máy tính

3. BÁCH KHOA XUÂN MAI – Đào tạo tin học từ cơ bản đến nâng cao

4. BÁCH KHOA XUÂN MAI – Đào tạo tin học văn phòng cho kế toán

5. BÁCH KHOA XUÂN MAI – Đào tạo tin học theo yêu cầu, dạy tin học thi công chức nhà nước

6. BÁCH KHOA XUÂN MAI – Đào tạo gõ 10 ngón theo chuẩn office

----------------------------

Hotlline: 0968 026 581  – Đào tạo tin học từ đầu cho các đối tượng mới tiếp xúc với máy tính

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmggQdqGD6nHyliy-WJplJg09xBzsY12_Ln0vMHK4n-xqxpg/viewform

3. BÁCH KHOA XUÂN MAI – Đào tạo tin học từ cơ bản đến nâng cao
4. BÁCH KHOA XUÂN MAI – Đào tạo tin học văn phòng cho kế toán
5. BÁCH KHOA XUÂN MAI – Đào tạo tin học theo yêu cầu, dạy tin học thi công chức nhà nước
6. BÁCH KHOA XUÂN MAI – Đào tạo gõ 10 ngón theo chuẩn office
----------------------------

Liên hệ đăng ký:
Trung tâm tin học & kế toán bách khoa

Địa chỉ: Số 102, Tổ 2, Tân Xuân, Xuân Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0433 723 703
Hotlline: 0968 026 581 


Comments