Lớp kỹ thuật viên

Training on job - Học trên thực tế

 
Dùng cho học viên trung tâm các cơ sở đào tạo của Bách Khoa (dùng để tham khảo thêm sau mỗi bài học). Chúc các bạn học tốt.
Ċ
2.Word.pdf
(922k)
Trung tâm Bách Khoa,
06:31, 1 thg 10, 2016
ċ
678_cau_hoi_ve_PC_59838.rar
(637k)
Trung tâm Bách Khoa,
06:31, 1 thg 10, 2016
Ċ
Trung tâm Bách Khoa,
06:31, 1 thg 10, 2016
Ċ
Trung tâm Bách Khoa,
06:31, 1 thg 10, 2016
Ċ
Trung tâm Bách Khoa,
06:31, 1 thg 10, 2016
ĉ
Trung tâm Bách Khoa,
06:31, 1 thg 10, 2016
Ċ
WInXP.pdf
(1493k)
Trung tâm Bách Khoa,
06:31, 1 thg 10, 2016
Comments