Lớp kỹ thuật viên

Training on job - Học trên thực tế

 
Dùng cho học viên trung tâm các cơ sở đào tạo của Bách Khoa (dùng để tham khảo thêm sau mỗi bài học). Chúc các bạn học tốt.
Ċ
2.Word.pdf
(922k)
Bách Khoa Xuân Mai,
06:31, 1 thg 10, 2016
ċ
678_cau_hoi_ve_PC_59838.rar
(637k)
Bách Khoa Xuân Mai,
06:31, 1 thg 10, 2016
Ċ
Bách Khoa Xuân Mai,
06:31, 1 thg 10, 2016
Ċ
Bách Khoa Xuân Mai,
06:31, 1 thg 10, 2016
Ċ
Bách Khoa Xuân Mai,
06:31, 1 thg 10, 2016
ĉ
Bách Khoa Xuân Mai,
06:31, 1 thg 10, 2016
Ċ
WInXP.pdf
(1493k)
Bách Khoa Xuân Mai,
06:31, 1 thg 10, 2016
Comments