Thông tin‎ > ‎

Kết Quả

Học viên Click vào đây để xem kết quả: XEM ĐIỂM

Điểm Trắc Nghiệm & Thực Hành >= 8: Giỏi

Điểm Trắc Nghiệm & Thực Hành >= 7: Khá

Điểm Trắc Nghiệm & Thực Hành >= 5: Trung Bình

Nếu các học viên có kết quả thi Trắc Nghiệm hoặc Thực Hành < 8 điểm thì có thể đăng ký thi đợt kế tiếp để đạt loại giỏi. Học viên sẽ được tham gia lớp luyện thi miễn phí. Thời gian có chứng chỉ là 1 tháng kể từ ngày biết kết quả thi.

Đợt Thi
Đăng Ký Trước Ngày
Ngày Luyện Thi
Ngày Thi (CN)
117-12-201619-12-201608-01-2017
211-02-201713-02-201705-03-2017
325-03-201727-03-201716-04-2017
406-05-201708-05-201728-05-2017
524-06-201726-06-201716-07-2017
629-07-201731-07-201720-08-2017
709-09-201711-09-201701-10-2017
Comments