Luyện thi TOEIC cấp độ 1

Luyện thi TOEIC cấp độ 1

TOEIC, viết tắt của Test of English for International Communication, là một chứng chỉ tiếng Anh quốc tế về giao tiếp dành cho người đi làm không phải là người sử dụng tiếng Anh làm tiếng mẹ đẻ.

Mục tiêu của người học chứng chỉ tiếng Anh TOEIC là làm sao để có thể sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả trong môi trường làm việc hàng ngày, từ những tình huống giao tiếp cơ bản, đơn giản đến những tình huống phức tạp và chuyên môn hơn.

Hiện nay, phần lớn các công ty đều sử dụng bài thi TOEIC như một công cụ để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của cán bộ nhân viên và là tiêu chuẩn để tuyển dụng ứng viên. Vì vậy, việc học tiếng Anh theo chương trình TOEIC và việc thi chứng chỉ TOEIC đang rất được quan tâm.

Thông tin chung về khóa luyện thi TOEIC cấp độ 1

1. Đối tượng tham dự:

  • Học viên đã kết thúc tiếng Anh trung cấp GE5.
  • Các học viên có trình độ TOEIC 400
  • Các học viên khác (Có kiểm tra đầu vào)

2. Mục tiêu của học phần:

Cuối học phần học viên có thể  nâng trình độ tiếng Anh lên mức tương đương 450-500 điểm TOEIC, cụ thể:

  • Từ vựng: Học được các từ vựng liên quan đến bài thi TOEIC.
  • Ngữ pháp: Học được các cấu trúc ngữ pháp liên quan đến bài thi TOEIC.
  • Kỹ năng thi TOEIC: Hiểu rõ ràng cấu trúc và từng thành phần của bài thi TOEIC. Biết một số kỹ thuật khi làm bài thi TOEIC.

3. Tài liệu học tập:

  • Bộ sách “Target Score for the new TOEIC”, của tác giả Charles Talcott và Graham Tullis, nhà xuất bản Cambridge University Press,
  • Bài tập bổ trợ theo các sách: “Developing skills for the TOEIC test”, của tác giả Paul Edmunds và Anne Taylor, NXB Trẻ.

4. Thời gian học tập:  78 tiết ~ 59 giờ

Comments