Let's go

Bộ đĩa Let's go Student dành cho tiểu học

Chương trình Let’s go được áp dụng khá phổ biến ở các trường tiểu học. Thông thường bé được học theo sách và CD.

1A
1B
2A
2B
3A
4A
4B
5A
5B
6A
6B

Link: http://easyvn.net/forum/showthread.php/648-Bo-dia-Let-s-go-Student-danh-cho-tieu-hoc#ixzz1of0VdPmY
Comments