Xem giờ toàn thế giới bằng “World Clock”

Có lẽ bạn đã biết múi giờ của một số thành phố lớn trên thế giới? Nhưng để cùng lúc theo dõi được thời gian của hầu hết các thành phố trên thế giới, có lẽ bạn nên dùng đến một công cụ như “World Clock”.

Link download:http://www.3c.com.vn/Story/vn/hotrokhachhang/softwaredownload/toolandsoftware/2006/12/4286.htm

Comments