Sinh viên lâm nghiệp

1. KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG


Tải xuống MapInfo Professional 9.5


2. KHOA CHẾ BIẾN LÂM SẢN AUTOCADTải xuống Autocar 2007
Tải xuống Autocar 2009


Autodesk 3Ds Max 2009– Thiết kế 3D chuyên nghiệp

Autodesk® 3ds Max® là một ứng dụng mạnh, tích hợp các mô hình 3 chiều, hoạt cảnh, và tạo cảnh 3D (rendering). Môi trường dễ học của nó cho phép các nghệ sĩ nhanh chóng tạo dựng một cách nhanh chóng các sản phẩm.3. KHOA CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG TRÌNH


SAP2000 một ứng dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực xây dựng

Tải xuống SAP 2000
Comments