Office 2010 Full

Hệ điều hành yêu cầu:
- Windows 7
- Windows Server 2008
- Windows Vista with Service Pack 1
- Windows Server 2003 R2
- Windows XP with Service Pack 3 (32-Bit only)

Ngoài bộ suite trên còn có 2 phần mềm khác được bán theo gói rời riêng:
+ Microsoft Visio
+ Microsoft Project

MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2010 (x86-32bit)

FILE: 14.0.4763.1000_ProfessionalPlus_retail_ship_x86_en-us_exe_X16-32250.exe
SIZE: 650 MB (681,867,016 bytes)
CRC-32: 986eb4a1
MD5: 3c25f66d31e3b18fff8ef340ba21ec31
SHA-1: 0e1840bf1aa81077692af651befb75648cd9faa7

http://www.mediafire.com/file/va45d3…2250.part1.rar
http://www.mediafire.com/file/p3sqo4…2250.part2.rar
http://www.mediafire.com/file/2nq6mv…2250.part3.rar
http://www.mediafire.com/file/58ae4z…2250.part4.rar

MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2010 (x64-64bit)

FILE: 14.0.4763.1000_ProfessionalPlus_retail_ship_x64_en-us_exe_ProfessionalPlus.exe
SIZE: 718 MB (753,387,136 bytes)
CRC-32: bfe0338c
MD5: aed12a13590267b2653be2aaa07a8fd1
SHA-1: 7c2f2d5f8c273724eec70a9efa2ddd800fe3265f

http://www.mediafire.com/file/h1s62a…Plus.part1.rar
http://www.mediafire.com/file/pruydj…Plus.part2.rar
http://www.mediafire.com/file/wwldxd…Plus.part3.rar
http://www.mediafire.com/file/2cy5ad…Plus.part4.rar

Comments