Giảm dung lượng Ảnh (Easy Thumbnail)

Easy Thumbnails - Giảm dung lượng ảnh hàng loạt

Là một chương trình rất hữu ích đốivới các bạn làm Web, hay cần làm một việc đòi hỏi có hìnhảnh minh họa.Chương trình tạo ra 1 ảnh nhỏ từ 1 ảnh gốc có kích thước lớn. Bạn cóthể co giãn bức ảnh nhỏ này tùy ý thích của bạn. Tìm và xem ảnh dễdàng, và xử lý chúng từng cái một, "độc chiêu" là gom tất cả hình vômột thư mục rồi tạo "Thumbnail" một lần tại 1 thời điểm hoặc từng cáiriêng biệt. Bạn có thể xoay hình, làm rõ, sáng, chất lượng ảnhthumbnail lên...


Link download
http://www.fookes.com/ftp/free/EzThmb_Setup.exe

Comments