Tin tức‎ > ‎

Thực hành kế toán trên phần mềm

KHÓA HỌC
THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN PHẦN MỀM

Tổng quan khóa học:
Khóa học nhằm cung cấp các kỹ năng ứng dụng phần mềm kế toán vào thực tế công tác kế toán. Người học được chỉ dẫn cách sử dụng phần mềm kế toán  Misa, MaxV, Fast,  để xử lý một bộ chứng từ tiêu biểu, từ đó có thể tự tin khi tiếp xúc với nhiều loại phần mềm kế toán khác nhau tại doanh nghiệp. Ngoài ra, khó học còn giới thiệu đến người học cách xử lý những khó khăn thường gặp liên quan đến tổ chức bộ máy kế toán trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán. Chứng nhận cuối khóa được cấp bởi  Misa, MaxV, Fast
Đối tượng học:
       - Nhân viên đang làm công tác kế toán, tài chính tại các doanh nghiệp
       - Sinh viên chuyên ngành Kế toán, Tài chính chuẩn bị hoặc vừa tốt nghiệp

Thời gian: 
  
          17,5 giờ (7 buổi)

Học phí:
        
         950.000 VND

Sĩ số: 
 
                   Tối đa 20 người

Giảng viên: 
 
         Cô Nguyễn Lan Phương, Th.S. Kế toán
                            

Kết quả sau khóa học:

Kết thúc khóa học, những học viên tham dự đầy đủ sẽ có thể:
  • Triển khai ứng dụng một phần mềm kế toán vào thực tế công tác kế toán tại doanh nghiệp.
  • Xử lý chứng từ, nhập liệu phát sinh, khai thác hệ thống báo cáo cung cấp từ phần mềm kế toán.
  • Hiểu được quy trình các bước triển khai một phần mềm kế toán từ đó rút ra được các nhận xét và so sánh về ưu và nhược điểm khi đánh giá, lựa chọn phần mềm kế toán.
  • Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với mô hình của doanh nghiệp theo phương pháp kế toán thực hiện trên phần mềm
Đề cương khóa học:
Buổi học
Nội dung
Hoạt động
Buổi 1
Tổng quan và khai báo ban đầu phần mềm kế toán
1.       Tổng quan về phần mềm kế toán
2.       Quy trình triển khai phần mềm kế toán
3.       Khai báo thông tin hệ thống
4.       Xây dựng hệ thống danh mục
5.       Khai báo số dư đầu
1. Trao đổi kinh nghiệm và giải đáp thắc mắc
Buổi 2
Hướng dẫn nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
6.       Hướng dẫn nhập liệu và khai thác báo cáo các phần hành kế toán
-    Kế toán Tiền
-    kế toán Mua hàng & Phải trả
-    Kế toán Bán hàng & Phải thu
-    Kế toán Hàng tồn kho
-    Kế toán Tổng hợp
2. Trao đổi kinh nghiệm và giải đáp thắc mắc
Buổi 3
Thực hành nhập liệu trên bộ chứng từ tình huống
7.       Khai báo số dư đầu
8.       Thực hành khai báo hệ thống danh mục
9.       Thực hành nhập số dư đầu
10.   Nhập liệu các nghiệp vụ phát sinh
3. Thực hành nhập liệu. Hỏi & Đáp
Buổi 4
Thực hành nhập liệu trên bộ chứng từ tình huống
11.   Nhập liệu các nghiệp vụ phát sinh (tt)
12.   Xử lý số liệu và khai thác các báo cáo
13.   Cách xử lý các tình huống thực tế khác
4. Thực hành nhập liệu. Hỏi & Đáp
Buổi 5
Thực hành nhập liệu trên bộ chứng từ tình huống
14.   Nhập liệu các nghiệp vụ phát sinh (tt)
15.   Xử lý số liệu và khai thác các báo cáo
16.   Cách xử lý các tình huống thực tế khác
5. Thực hành nhập liệu. Hỏi & Đáp
Buổi 6
Hướng dẫn khai thác báo cáo kế toán và cách sử dụng các công cụ hỗ trợ
17.   Quy trình xử lý số liệu cuối kỳ và khai thác các báo cáo kế toán
18.   In ấn bộ báo cáo tài chính
19.   Các công cụ hỗ trợ và cách khắc phục một số sự cố thường gặp trong phần mềm kế toán
6. Trao đổi kinh nghiệm và giải đáp thắc mắc
Buổi 7
Ôn tập và thi cuối khoá
20. Ôn tập: quá trình triển khai ứng dụng phần mềm Kế toán
21. Làm bài kiểm tra cuối khoá
7. Trao đổi kinh nghiệm và giải đáp thắc mắc
Phương pháp và cách thức tổ chức giảng dạy
  • Ngoài việc thực hành thao tác trực tiếp trên phần mềm kế toán Misa, MaxV, Fast, chương trình còn kết hợp với thảo luận, phân tích và giải quyết các tình huống thực tế tại doanh nghiệp.
  • Giảng viên cũng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến việc triển khai ứng dụng phần mềm kế toán trong thực tế tại các công ty với nhiều loại hình ngành nghề khác nhau.
Comments