Tin tức‎ > ‎

Thực hành kế toán trên Excel

Khóa học
THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN EXCEL


  Khóa học dành cho:

  • Sinh viên chuyên ngành kế toán mới tốt nghiệp ra trường
  • Sinh viên đang theo học chuyên ngành kế toán
  • Nhân viên đang làm công tác kế toán tại các công ty muốn trang bị thêm kiến thức.

Thời lượng: 7 buổi (17,5 giờ)

Học phí: 950.000 VND

Sĩ số tối đa: Tối đa 20 người

 Sơ lược về khóa học:

  • Khóa học tập trung giới thiệu kiến thức về các ứng dụng và hàm trong Excel phục vụ cho việc mở, ghi số kế toán và lập báo cáo tài chính bằng Microsoft Excel.
  • Học thực hành trực tiếp trên máy tính trong suốt thời gian học
  • Thực hành ghi sổ và lập báo cáo trực tiếp trên chứng từ gốc phát sinh thực tế của một đơn vị cụ thể.

 Mục tiêu khóa học:

  • Trang bị cho người học những kiến thức về Excel và các phương pháp hạch toán, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, và các báo cáo khác theo chế độ kế toán, thuế trong môi trường kế toán máy.
  • Giúp học viên sử dụng thành thạo các kỹ năng trong việc thiết lập hệ thống kế toán ứng dụng phần mềm Microsoft Excel.

 Nội dung:

 

Ngày học

 

Nội dung

 

Buổi 1 :

Giới thiệu tổng quan về Microsoft Excel

Định dạng các thông số về ngày tháng, tiền tệ trong hệ thống máy tính.

Định dạng bảng tính : kẻ khung, định dạng dữ liệu kiểu chuỗi, số khi nhập liệu, định dạng font chữ, vị trí dữ liệu trong cell  …

Các thao tác với bảng tính : giới thiệu các thao tác liên quan khi làm việc trên bảng tính

Giới thiệu các công cụ, chức năng của Excel liên quan đến việc ứng dụng trong kế toán : Auto filter, sort, ….

Giới thiệu thông tin chung về việc thiết lập hệ thống kế toán trên excel : hình thức kế toán, phương pháp kê khai thuế GTGT, phương pháp xác định trị giá hàng tồn kho …

 

Buổi 2 :

Giới thiệu các hàm thông dụng trong kế toán.

Giới thiệu ý nghĩa và cấu trúc các hàm ứng dụng trong kế toán.

- Các hàm về số : ABS, INT, MOD, ROUND …

- Các hàm xử lý chuỗi : LEFT, RIGHT, MID, TRIM, LOWER, UPPER, VALUE …

- Các hàm thống kê : SUM, COUNT, AVERAGE, MAX, MIN, SUMIF, COUNTIF

- Các hàm về thời gian : TODAY, DAY, MONTH, YEAR

- Các hàm logic : IF, AND, OR

- Các hàm dò tìm : VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX, DSUM.

 

Buổi 3 :

Thực hành áp dụng excel để thiết lập hệ thống sổ kế toán máy theo hình thức nhật ký chung

- Tạo sổ kế toán máy để nghi nhận các nghiệp vụ phát sinh

- Tạo các sổ nhật ký đặc biệt : NK thu tiền, NK chi tiền, NK mua hàng, NK bán hàng và nhật ký chung.

- Tạo sổ cái tổng hợp các tài khoản

 

Buổi 4 :

Thực hành thiết lập hệ thống sổ kế toán (tt)

- Tạo các sổ chi tiết : Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết thanh toán, sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết vật liệu sản phẩm hàng hoá,

- Tạo các bảng tổng hợp chi tiết TK 131, TK 331, bảng kê nhập xuất tồn vật tư sản phẩm hàng hoá.

 

Buổi 5 :

Thực hành thiết lập hệ thống sổ kế toán (tt)

- Tạo các sổ chi phí sản xuất kinh doanh (TK 621, 622, 627, 641, 642 ….)

- Lập thẻ tính giá thành sản phẩm.

 

Buổi 6 :

Thực hành lập báo cáo tài chính

- Lập báo cáo tài chính

     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

     Bảng cân đối kế toán

     Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

     Thuyết minh báo cáo tài chính

 

Buổi 7 :

Thực hành lập báo cáo thuê GTGT

- Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng.

     Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào

     Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra

     Tờ khai thuế GTGT

 Kết quả sau khoá học: học viên có thể

  • Sử dụng thành thạo ứng dụng Microsoft Excel trong kế toán.
  • Thiết lập hệ thống sổ kế toán hoàn chỉnh trên excel, và sử dụng hiệu quả hệ thống kế toán máy trong việc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp.

 Phương pháp giảng dạy và học được sử dụng để có thể đạt được kết quả học nêu trên:

Hướng dẫn thuyết cơ bản kết hợp với phương pháp thực hành, phân tích, ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ứng dụng giải quyết các tình huống thực tế tại doanh nghiệp và sử dụng bộ chứng từ thực tế tại một doanh nghiệp cụ thể.

Comments