Tin tức‎ > ‎

Nói chuyện hướng nghiệp

Đây là chương trình đặc biệt của TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BÁCH KHOA, nhằm giúp các bạn sinh viên, học sinh vững tin vào tương lai nghề nghiệp đã lựa chọn, và hình dung rõ hơn về con đường để trở thành một Người Kế toán giỏi.

Với kinh nghiệm thành công và thất bại trong 42 năm hoạt động tại nhiều lĩnh vực khác nhau, từ cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, thương nhân, cán bộ kỹ thuật, doanh nhân và Người kiến tạo chương trình đào tạo Kế toán Thực hành, Bác Thực sẽ trực tiếp cùng các bạn học sinh, sinh viên phác hoạ ra con đường thành công của các bạn trong Nghề Kế toán.
Comments