Tin tức‎ > ‎

Đào tạo kế toán nhập môn

Bạn chưa từng học về kế toán!
Bạn không có nhiều thời gian!
Bạn muốn tiếp cận Nghề Kế toán nhanh nhất!
Bạn muốn có những hiểu biết về Kế toán, như một kiến thức bổ trợ, cho công việc điều hành, quản trị doanh nghiệp của bạn!

Khoá học "Đào tạo Kế toán Nhập môn dành cho Người mới bắt đầu", do TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BÁCH KHOA thiết kế và thực hiện, chính là để dành cho những người như Bạn.

Tất cả sẽ được thực hiện trong một không gian thân thiện và rộng mở.

Khoá học giúp bạn trả lời những câu hỏi sau:

1. Kế toán doanh nghiệp có thực sự quan trọng?

2. Người ta làm Kế toán như thế nào?

3. Sản phẩm của Kế toán là những gì? Ai cần sử dụng?
Khoá học sẽ lần lượt đi qua các vấn đề:

1. Tổng quan về Kế toán doanh nghiệp.

2. Hệ thống Tài khoản Kế toán.

3. Hệ thống Chứng từ Kế toán.

4. Hệ thống Sổ sách Kế toán.

5. Hệ thống Báo cáo Kế toán.

6. Căn bản về phương pháp Kế toán hàng hoá, nguyên vật liệu, giá vốn.

7. Căn bản về khấu hao tài sản cố định.

8. Căn bản về giá thành sản phẩm.

9. Các thuật ngữ kế toán thường gặp.
Giảng viên là những người có kiến thức chuyên sâu, có kinh nghiệm thực tiễn, có khả năng sư phạm về dạy kế toán và tận tâm đối với học viên.

Kết thúc khoá học, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về vốn kiến thức kế toán cơ bản của mình và hội đủ điều kiện để bước ngay vào khoá học "Thực hành Kế toán thuế, Kế toán Tổng hợp trên sổ", đối với các bạn muốn làm nghề kế toán, hoặc bước vào khoá học "Kiểm tra & Phân tích Báo cáo Tài chính", đối với các bạn đã, đang hoặc sẽ là giám đốc doanh nghiệp.

Comments